Fetal Anomalies

Lecturer
Theera Tongsong
Category
0 Reviews

Course Description

คอร์สอัลตราซาวด์ของทารกพิการโดยกำเนิด เป็นบทความสั้น ๆ และมีภาพอัลตราซาวด์ประกอบจำนวนมาก เพื่อความคุ้นเคยทางสายตา เป็นแนวทางเบื้องต้นในการตรวจความพิการโดยกำเนิดอย่างง่าย ๆ เป็นการปูพื้นฐานให้แก่แพทย์ที่ต้องการตรวจทารกในครรภ์ แต่ยังมีความใหม่อยู่ หรือผู้ที่ต้องการเพิ่มประสบการณ์ เหมาะสำหรับแพทย์ประจำบ้านสูติศาสตร์ หรือรังสีแพทย์ที่มีความจำเป็นต้องตรวจอัลตราซาวด์ทารก

Curriculums