ข่าวสารภาควิชา
ประภัสสร ผาติกุลศิลา ให้ความรู้ medical ethics กับ พชท. ปี 1 (4)
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงประภัสสร ผาติกุลศิลา ให้ความรู้เรื่อง medical ethics กับแพทย์ประจำบ้านแพทย์ใช้ทุนชั้นปีที่หนึ่ง
ผศ.พญ.อัจฉรียา วิวัฒน์วงศ์วนา รับมอบเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา (3)
ผศ.พญ.อัจฉรียา วิวัฒน์วงศ์วนา อาจารย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยา รับมอบเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตามุมกว้างชนิดสัมผัส มูลค่า 3,800,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง บริจาคโดย Johns Hopkins University
อ วรพร APAO 2024 (1)
รศ.พญ.วรพร ชัยกิจมงคล ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล APAO Achievement Award และรางวัล Best Scientific Paper Award ในงานประชุม The 39th Asia-Pacific Academy of Ophthalmology Annual Congress
รับมอบเงินบริจาค​ จำนวน 100,000 บาท จาก รศ.พญ.ลินดา หรรษภิญโญ
รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาค​ จำนวน 100,000 บาท จากรศ.ดร.ชยานนท์ และรศ.พญ.ลินดา หรรษภิญโญ
Prof. Neil M. Bressler and Prof. Jun Kong 2024-1
คณาจารย์ภาควิชาจักษุวิทยา ร่วมให้การต้อนรับ Prof. Neil M. Bressler และ Prof. Jun Kong
ร่วมรับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท
รศ.นพ.ดิเรก ผาติกุลศิลา หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา ร่วมรับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อภาควิชาจักษุวิทยา
med cmu quality fair 4-2566
โครงการ “โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา OcuDrop เพื่อเพิ่มการเกาะติดยาในผู้ป่วยโรคตา” ได้รางวัลรองชนะเลิศลำดับ 2
DSCF5809
เยี่ยมสำรวจโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ AHA Surveillance Survey 2023
Research Clinic 2023 (1)
ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Research Clinic 2023 ครั้งที่ 21
LINE_ALBUM_1 ใน 100_๒๓๑๐๒๗_15
ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “หนึ่งในร้อย” ประจำปี 2566
S__119611422_1
ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Research Day 2023 ครั้งที่ 20
ออกหน่วยสนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์ 66-1
หน่วยแพทย์อาสามูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ออกหน่วยสนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์ เพื่อตอบสนองต่อโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
DSCF4753
กระบวนการตรวจประเมินคุณภาพภายในองค์กร ระดับภาควิชา ปี 2566 (MEDIA)
S__44359733
ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป เข้าร่วม ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
LINE_ALBUM_HNY 2023_๒๓๐๖๐๙_2
มอบรางวัลบุคลากรคุณภาพ ในงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566
thTH

อัปเดตล่าสุด 31 มกราคม 2024 เวลา 08:52