ผศ.พญ.อัจฉรียา วิวัฒน์วงศ์วนา อาจารย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยา รับมอบเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตามุมกว้างชนิดสัมผัส มูลค่า 3,800,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง บริจาคโดย Johns Hopkins University

ผศ.พญ.อัจฉรียา วิวัฒน์วงศ์วนา อาจารย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยา รับมอบเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตามุมกว้างชนิดสัมผัส มูลค่า 3,800,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง บริจาคโดย Johns Hopkins University

ผศ.พญ.อัจฉรียา วิวัฒน์วงศ์วนา อาจารย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยา ด้านจักษุวิทยาเด็กและตาเข
รับมอบเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตามุมกว้างชนิดสัมผัส (Wide-Field, Contact Fundus Camera) รุ่น Phoenix ICON
มูลค่า 3,800,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง
พร้อมอุปกรณ์บริจาคโดย Johns Hopkins University เพื่อใช้สำหรับถ่ายภาพจอประสาทาในเด็กทารก ในการตรวจหาสิ่งผิดปกติในจอประสาทตาเด็ก
โดยติดตั้งเครื่องฯ ณ ห้องตรวจตาเด็ก ROP ชั้น 7 อาคารบุญสม มาร์ติน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ในวันที่ 6 มีนาคม 2567

thTH