กิจกรรมที่จะจัด
รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2567
Ophthalmology Summit 2023 Exploring Emerging Trends
รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2567
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม
thTH

อัปเดตล่าสุด 25 ตุลาคม 2023 เวลา 13:13