กิจกรรมที่จะจัด
ขอเชิญร่วมงาน วันต้อหินโลก 2567
รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2567
Ophthalmology Summit 2023 Exploring Emerging Trends
รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2567
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม
thTH