หน่วยยูเวียอักเสบ (Uveitis Clinic)

บริการตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องยูเวียอักเสบ โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน

ผู้ป่วยที่จะเข้าคลินิกพิเศษนี้  ต้องผ่านการตรวจประเมินมาแล้วจากคลินิกตาทั่วไปก่อน
เมื่อแพทย์เห็นว่าควรปรึกษา  จึงนัดเข้าคลินิกพิเศษ

วัน – เวลาให้บริการ

ผู้รับผิดชอบ วัน เวลา
ศ.ดร.พญ.เกษรา พัฒนพิฑูรย์ (ร่วมกับ glaucoma clinic) อังคาร 09.00 – 12.00 น.
อ.พญ.อทิตยา อภิวรรธกกุล (ร่วมกับ retina clinic) ศุกร์ 09.00 – 12.00 น.
thTH

อัปเดตล่าสุด 29 กันยายน 2023 เวลา 15:14