ประกาศภาควิชา

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 6/2567 เรื่อง รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาจักษุวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม 2568 รอบที่ 1 ทุนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 5/2567 เรื่อง ขยายเวลาเปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาจักษุวิทยาจอตาและวุ้นตา ภาควิชาจักษุวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม 2567

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 4/2567 เรื่อง งดให้บริการสำนักงานภาควิชาจักษุวิทยา เป็นการชั่วคราว

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 3/2567 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาต่าง ๆ ภาควิชาจักษุวิทยา ประจำปีฝึกอบรม 2567

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 2/2567 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง ภาควิชาจักษุวิทยา ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 1/2567 เรื่อง ขยายเวลาการเปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง ภาควิชาจักษุวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม 2567

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 25/2566 เรื่อง แจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง ภาควิชาจักษุวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม 2567

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 24/2566 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาจักษุวิทยาโรคต้อหิน ภาควิชาจักษุวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม 2567

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 23/2566 เรื่อง ขยายเวลาเปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาจักษุวิทยาจอตาและวุ้นตา ภาควิชาจักษุวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม 2567

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 22/2566 เรื่อง แจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากระจกตา โรคตาภายนอก และการผ่าตัดแก้ไขสายตา (Cornea, External Diseases and Refractive Surgery) ภาควิชาจักษุวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม 2567

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 21/2566 เรื่อง แจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาจักษุวิทยาโรคต้อหิน ภาควิชาจักษุวิทยา ประจำปีฝึกอบรม 2567

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 20/2566 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาจักษุวิทยา ประจำปีฝึกอบรม 2567 รอบที่ 1 ครั้งที่ 1

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 19/2566 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาจักษุวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม 2567 รอบที่ 1 ครั้งที่ 1

ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง งดการให้บริการผู้ป่วยนอก ณ ห้องตรวจเบอร์ 7 , ห้องตรวจ OPD Retina เเละงดให้บริการผ่าตัด ของภาควิชาจักษุวิทยา เป็นการชั่วคราว วันที่ 29 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2566

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 18/2566 เรื่อง แจ้งกำหนดการสอบคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาจักษุวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม 2567 รอบที่ 1 ครั้งที่ 1

ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง งดการให้บริการผู้ป่วยนอก ณ ห้องตรวจเบอร์ 7 , ห้องตรวจ OPD Retina เเละงดให้บริการผ่าตัด ของภาควิชาจักษุวิทยา เป็นการชั่วคราว วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง งดการให้บริการผู้ป่วยนอก ณ ห้องตรวจเบอร์ 7 , ห้องตรวจ OPD Retina เเละงดให้บริการผ่าตัด ของภาควิชาจักษุวิทยา เป็นการชั่วคราว วันที่ 19 ตุลาคม 2566

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 17/2566 เรื่อง รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง ภาควิชาจักษุวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม 2567

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 16/2566 เรื่อง รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากระจกตา โรคตาภายนอก และการผ่าตัดแก้ไขสายตา ภาควิชาจักษุวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม 2567

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 15/2566 เรื่อง รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาจักษุวิทยาโรคต้อหิน ภาควิชาจักษุวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม 2567

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 14/2566 เรื่อง รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาจักษุวิทยาจอตาและวุ้นตา ภาควิชาจักษุวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม 2567

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 13/2566 เรื่อง รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาจักษุวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม 2567 รอบที่ 1 ครั้งที่ 1

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 12/2566 เรื่อง ย้ายสำนักงานภาควิชาจักษุวิทยา เป็นการชั่วคราว

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 11/2566 เรื่อง แจ้งกำหนดการสอบคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน ภาควิชาจักษุวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม 2567

ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง งดการให้บริการผู้ป่วยนอก ณ ห้องตรวจเบอร์ 7 , ห้องตรวจ OPD Retina , เเละงดให้บริการผ่าตัด ของภาควิชาจักษุวิทยา เป็นการชั่วคราว

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 10/2566 เรื่อง คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกแพทย์ชดใช้ทุน ประจำปีการฝึกอบรม 2567

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 9/2566 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากระจกตา โรคตาภายนอก และการผ่าตัดแก้ไขสายตา

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 8/2566 เรื่อง ภาระงานเจ้าหน้าที่สำนักงานภาควิชาจักษุวิทยา

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 7/2566 เรื่อง นโยบายของภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 6/2566 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงาน ด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 5 / 2566 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงาน ด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 4/2566 เรื่อง เปิดรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงาน ด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 3/2566 เรื่อง เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากระจกตา โรคตาภายนอก และการผ่าตัดแก้ไขสายตา (Cornea, External Diseases and Refractive Surgery) รอบที่ 3

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 2/2566 เรื่อง แจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากระจกตา โรคตาภายนอก และการผ่าตัดแก้ไขสายตา ภาควิชาจักษุวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม 2566

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 1/2566 เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันปิดรับสมัคร และแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง (Orbital and Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery) ภาควิชาจักษุวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม 2566


ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 17/2565 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาจักษุวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม 2566

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 16/2565 เรื่อง เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากระจกตา โรคตาภายนอก และการผ่าตัดแก้ไขสายตา (Cornea, External Diseases and Refractive Surgery) ภาควิชาจักษุวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม 2566 รอบที่ 2

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 15/2565 เรื่อง แจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากระจกตา โรคตาภายนอก และการผ่าตัดแก้ไขสายตา (Cornea, External Diseases and Refractive Surgery) ภาควิชาจักษุวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม 2566

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 14/2565 เรื่อง แจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาจักษุวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม 2566 รอบที่ 1 ครั้งที่ 2

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 13/2565 เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากระจกตา โรคตาภายนอก และการผ่าตัดแก้ไขสายตา (Cornea, External Diseases and Refractive Surgery) ภาควิชาจักษุวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม 2566

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 12/2565 เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง (Orbital and Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery) ภาควิชาจักษุวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม 2566

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 11/2565 เรื่อง แจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาจักษุวิทยาโรคต้อหิน (Glaucoma) ภาควิชาจักษุวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม 2566

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 10/2565 เรื่อง แจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาจักษุวิทยาจอตาและวุ้นตา (Retina and vitreous) ภาควิชาจักษุวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม 2566

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 9/2565 เรื่อง เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาต่าง ๆ ของภาควิชาจักษุวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม 2566

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 8/2565 เรื่อง แจ้งกำหนดการสอบคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาจักษุวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม 2566

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 7/2565 เรื่อง แจ้งกำหนดการสอบคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน ภาควิชาจักษุวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม 2566

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 6/2565 เรื่อง รับสมัครแพทย์ประจำบ้านภาควิชาจักษุวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม 2566 รอบที่ 1 ครั้งที่ 1

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 5/2565 เรื่อง คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกแพทย์ชดใช้ทุน ประจำปีการฝึกอบรม 2566

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 4/2565 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาจักษุวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม 2565 รอบที่ 2

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 3/2565 เรื่อง แจ้งกำหนดการสอบคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านภาควิชาจักษุวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม 2565 รอบที่ 2

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 2/2565 เรื่อง ยกเลิก และเปลี่ยนแปลงกำหนดวันเปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านภาควิชาจักษุวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม 2565 รอบที่ 2

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 1/2565 เรื่อง รับสมัครแพทย์ประจำบ้านภาควิชาจักษุวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม 2565 รอบที่ 2


ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 33/2564 เรื่อง แจ้งผลการสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาสาขาจักษุวิทยาโรคต้อหิน (Glaucoma) ภาควิชาจักษุวิทยา ปีการฝึกอบรม 2565

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 32/2564 เรื่อง แจ้งผลการสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาจักษุวิทยาจอตาและวุ้นตา (Retina and Vitreous) ภาควิชาจักษุวิทยา ปีการฝึกอบรม 2565

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 31/2564 เรื่อง แจ้งผลการสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง (Orbital and Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery) ภาควิชาจักษุวิทยา ปีการฝึกอบรม 2565)

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 30/2564 เรื่อง แจ้งผลการสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากระจกตา โรคตาภายนอก และการผ่าตัดแก้ไขสายตา (Cornea and Refractive Surgery) ภาควิชาจักษุวิทยา ปีการฝึกอบรม 2565

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 29/2564 เรื่อง แจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาจักษุวิทยาโรคต้อหิน (Glaucoma) ภาควิชาจักษุวิทยา ปีการฝึกอบรม 2565

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 28/2564 เรื่อง แจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง (Orbital Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery) ภาควิชาจักษุวิทยา ปีการฝึกอบรม 2565

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 27/2564 เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาจักษุวิทยา สำหรับปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 ครั้งที่ 2

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 26/2564 เรื่อง แจ้งกำหนดการสอบคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาจักษุวิทยา สำหรับปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 ครั้ง 2

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 25/2564 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาจักษุวิทยา สำหรับปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 ครั้ง 1

ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง งดการให้บริการตรวจผู้ป่วยนอก ณ ห้องตรวจเบอร์ 7 และห้องตรวจโรคจอตาและวุ้นตา ชั้น 6 อาคารศรีพัฒน์ เป็นการชั่วคราว

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 24/2564 เรื่อง งดให้บริการ OPD นอกเวลาชั่วคราว

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 21/2564 เรื่อง แจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาจักษุวิทยาจอตาและวุ้นตา (Retina and Vitreous) ภาควิชาจักษุวิทยา ปีการฝึกอบรม 2565

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 20/2564 เรื่อง แจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากระจกตา โรคตาภายนอก และการผ่าตัดแก้ไขสายตา (Cornea and Refractive Surgery) ภาควิชาจักษุวิทยา

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 19/2564 เรื่อง รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาต่างๆ ของภาควิชาจักษุวิทยา ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงแนวทางการส่งผู้ป่วยมาตรวจ ณ หอผู้ป่วยจักษุ งานการพยาบาลผู้ป่วยทั่วไป จิตเวช จักษุ โสต นาสิก ลาริงซ์ ชั้น 9 อาคารสุจิณโณ

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยาครั้งที่ 18/2564 เรื่อง แจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาจักษุวิทยา สำหรับปีการศึกษา 2565

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยาครั้งที่ 17/2564 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ และกำหนดการสอบเลือกแพทย์ใช้ทุนภาควิชาจักษุวิทยา สำหรับปีการศึกษา 2565

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา เรื่อง ปิดการให้บริการของภาควิชาและงดให้การบริการ ตรวจผู้ป่วยนอก ณ ห้องตรวจเบอร์ 7 เป็นการชั่วคราว

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 16/2564 เรื่อง รับสมัครแพทย์ประจำบ้านภาควิชาจักษุวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 15/2564 เรื่อง แจ้งกำหนดการสอบคัดเลือกแพทย์ใช้ทุนภาควิชาจักษุวิทยา สำหรับปีการศึกษา 2565

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 14/2564 เรื่อง คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกแพทย์ชดใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 13/2564 เรื่อง ขยายเวลางดให้บริการ OPD นอกเวลาชั่วคราว

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 12/2564 เรื่อง ขอความร่วมมือบริษัทงดส่งพนักงานของบริษัทเข้าพบบุคลากรของภาควิชาจักษุวิทยา

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 11/2564 เรื่อง การปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและสำนักงาน บุคลากรธนาคารดวงตา ของภาควิชาจักษุวิทยา ในลักษณะการทำงานที่บ้าน (Work From Home)

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 10/2564 เรื่อง งดให้บริการ OPD นอกเวลาชั่วคราว

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 9/2564 เรื่อง งดรับผู้ป่วยที่ต้องส่งต่อ(Refer) และเคสที่ไม่เร่งด่วน(Elective) ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 8/2564 เรื่อง มาตรการพิเศษ สำหรับสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 พ.ศ. 2564

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 7/2564 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ระจำบ้านต่อยอด ประจำปีการฝึกอบรม 2564

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 6/2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้แทนยา / ผู้แทนบริษัทเครื่องมือแพทย์ / ผู้ขนส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่มาปฏิบัติงานหรือส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ ณ ภาควิชาจักษุวิทยา

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 5/2564 เรื่อง ย้ายที่ตั้งสำนักงานธนาคารดวงตา

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 4/2564 เรื่อง แจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง (Orbital and Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery) ภาควิชาจักษุวิทยา ปีการศึกษา 2564

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 3/2564 เรื่อง รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากระจกตา โรคตาภายนอก และการผ่าตัดแก้ไขสายตา(Cornea and Refractive Surgery) ภาควิชาจักษุวิทยา ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 2/2564 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง (Orbital and Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery) ภาควิชาจักษุวิทยา ปีการศึกษา 2564

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 1/2564 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาจอตาและวุ้นตา (Retina and Vitreous) ภาควิชาจักษุวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม 2564


ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 30/2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกแพทย์ระจำบ้านต่อยอดต่อยอด อนุสาขากระจกตา โรคตาภายนอก และการผ่าตัดแก้ไขสายตา (Cornea and Refractive Surgery)ภาควิชาจักษุวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม 2564

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 29/2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกแพทย์ระจำบ้าน ภาควิชาจักษุวิทยา ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 เพิ่มเติม

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 28/2563 เรื่อง ยกเลิก และขยายเวลารับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง (Orbital and Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery) ภาควิชาจักษุวิทยา ปีการศึกษา2564

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 27/2563 เรื่อง แจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากระจกตา โรคตาภายนอก และการผ่าตัดแก้ไขสายตา (Cornea and Refractive Surgery) ภาควิชาจักษุวิทยา ปีการศึกษา 2564

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 26/2563 เรื่อง แจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาจักษุวิทยาจอตาและวุ้นตา (Retina and Vitreous) ภาควิชาจักษุวิทยา ปีการศึกษา 2564

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 25/2563 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาจักษุวิทยาโรคต้อหิน (Glaucoma) ภาควิชาจักษุวิทยา ปีการศึกษา 2564

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 24/2563 เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง (Orbital and Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery) ภาควิชาจักษุวิทยา สำหรับปีการศึกษา 2564

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 23/2563 เรื่อง แจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาจักษุวิทยา สำหรับปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 ครั้งที่ 2

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 22/2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกแพทย์ระจำบ้าน ภาควิชาจักษุวิทยา ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 ครั้งที่ 1

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 21/2563 แจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาจักษุวิทยา สำหรับปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 ครั้งที่ 1

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 20/2563 เรื่อง รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง (Orbital and Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery) ภาควิชาจักษุวิทยา ปีการศึกษา 2564

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 19/2563 เรื่อง รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาจักษุวิทยาโรคต้อหิน (Glaucoma) ภาควิชาจักษุวิทยา ปีการศึกษา 2564

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 18/2563 เรื่อง รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาจักษุวิทยาจอตาและวุ้นตา (Retina and Vitreous) ภาควิชาจักษุวิทยา ปีการศึกษา 2564

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 17/2563 เรื่อง รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากระจกตา โรคตาภายนอก และการผ่าตัดแก้ไขสายตา(Cornea and Refractive Surgery) ภาควิชาจักษุวิทยา ปีการศึกษา 2564

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 16/2563 เรื่อง แจ้งกำหนดการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาจักษุวิทยา สำหรับปีการศึกษา 2564 เพิ่มเติม

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 15/2563 เรื่อง แจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์แพทย์ใช้ทุนภาควิชาจักษุวิทยา สำหรับปีการศึกษา 2564

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 14/2563 เรื่อง เลื่อนการจัดพิธีทำบุญสำหรับผู้อุทิศดวงตา ประจำปี 2563

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 13/2563 เรื่อง รับสมัครแพทย์ประจำบ้านภาควิชาจักษุวิทยา สำหรับปีการศึกษา 2564

ประกาศภาควิชาครั้งที่ 12/2563 เรื่อง คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกแพทย์ชดใช้ทุน ปีการศึกษา 2564

ประกาศภาควิชาครั้งที่ 11/2563 เรื่อง แจ้งผู้ผ่านการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง ปีการศึกษา 2562

ประกาศภาควิชาครั้งที่ 10/2563 เรื่อง แจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริ่มสร้าง

ประกาศภาควิชาครั้งที่ 9/2563 เรื่อง การปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานแพทย์ประจำบ้าน อันเนื่องมาจากความเจ็บป่วย

ประกาศภาควิชาครั้งที่ 8/2563 เรื่อง งดโครงการผ่าตัดต้อกระจกสำหรับผู้ยากไร้ ของหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิจักษุเชียงใหม่ โดยภาควิชาจักษุวิทยาฯ

ประกาศภาควิชาครั้งที่ 7/2563 เรื่อง การปฏิบัติงานบุคลากรของภาควิชาฯ ในลักษณะการทำงานที่บ้าน (Work From Home)

ประกาศภาควิชาครั้งที่ 6/2563 เรื่อง งดรับผู้ป่วยที่ต้องส่งต่อ และเคสที่ไม่เร่งด่วน ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน

ประกาศภาควิชาครั้งที่ 5/2563 เรื่อง มาตรการพิเศษ สำหรับสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 พ.ศ. 2563

ประกาศภาควิชาครั้งที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุง ห้องตรวจตาเบอร์ 7

ประกาศภาควิชาครั้งที่ 3/2563 เรื่อง รับสมัคร Clinical Fellowship Training in Cornea รอบที่ 2

ประกาศภาควิชาครั้งที่ 2/2563 เรื่อง แจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาต้อหิน ปีการศึกษา 2563

ประกาศภาควิชาครั้งที่ 1/2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2563


ประกาศภาควิชาครั้งที่ 16/2562 เรื่อง แจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาจอตาและวุ้นตา ปีการศึกษา 2563

ประกาศภาควิชาครั้งที่ 15/2562 เรื่อง ขยายเวลารับสมัคร Retina Fellow ปีการศึกษา 2563

ประกาศภาควิชาครั้งที่ 14/2562 เรื่อง แจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากระจกตาและการแก้ไขสายตา(Cornea and Refractive Surgery Fellow) ปีการศึกษา 2563

ประกาศภาควิชาครั้งที่ 13/2562 เรื่อง เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำสายปฏิบัติงานสาย C, D

ประกาศภาควิชาครั้งที่ 12/2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2563

ประกาศภาควิชาครั้งที่ 11/2562 เรื่อง รับสมัคร Glaucoma Fellow ปีการศึกษา 2563

ประกาศภาควิชาครั้งที่ 10/2562 เรื่อง แจ้งวันสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2563

ประกาศภาควิชาครั้งที่ 9/2562 เรื่อง รับสมัคร Retina Fellow ปีการศึกษา 2563

ประกาศภาควิชาครั้งที่ 8/2562 เรื่อง รับสมัคร Orbit and Oculoplastic Surgery Fellow ปีการศึกษา 2563

ประกาศภาควิชาครั้งที่ 7/2562 เรื่อง รับสมัคร Cornea and Refractive Surgery Fellow ปีการศึกษา 2563

ประกาศภาควิชาครั้งที่ 6/2562 เรื่อง แจ้งกำหนดการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาจักษุวิทยา ปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม

ประกาศภาควิชาครั้งที่ 5/2562 เรื่อง ภาระงานเจ้าหน้าที่สำนักงานภาควิชาจักษุวิทยา

ประกาศภาควิชาครั้งที่ 4/2562 เรื่อง แจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์แพทย์ใช้ทุนภาควิชาจักษุวิทยา ปีการศึกษา 2563

ประกาศภาควิชาครั้งที่ 3/2562 เรื่อง รับสมัครแพทย์ประจำบ้านภาควิชาจักษุวิทยา ปีการศึกษา 2563

ประกาศภาควิชาครั้งที่ 2/2562 เรื่อง คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกแพทย์ชดใช้ทุน ปีการศึกษา 2563

ประกาศภาควิชาครั้งที่ 1/2562 เรื่อง แจ้งผู้ผ่านการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง ปีการศึกษา 2562


ประกาศภาควิชาครั้งที่ 21/2561 เรื่อง แจ้งผู้ผ่านการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาต้อหิน ปีการศึกษา 2562

ประกาศภาควิชาครั้งที่ 20/2561 เรื่อง แจ้งผู้ผ่านการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาจอตาและวุ้นตา ปีการศึกษา 2562

ประกาศภาควิชาครั้งที่ 19/2561 เรื่อง แจ้งขยายเวลารับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง ปีการศึกษา 2562

ประกาศภาควิชาครั้งที่ 18/2561 เรื่อง แจ้งกำหนดวันสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาจอตาและวุ้นตา ปีการศึกษา 2562

ประกาศภาควิชาครั้งที่ 17/2561 เรื่อง แจ้งกำหนดวันสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง ปีการศึกษา 2562

ประกาศภาควิชาครั้งที่ 16/2561 เรื่อง แจ้งกำหนดวันสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาต้อหิน ปีการศึกษา 2562

ประกาศภาควิชาครั้งที่ 15/2561 เรื่อง เพิ่มหัวข้อในกิจกรรมของภาควิชา

ประกาศภาควิชาครั้งที่ 14/2561 เรื่อง ราชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา (รอบที่1) ปีการศึกษา 2562

ประกาศภาควิชาครั้งที่ 13/2561 เรื่อง แจ้งเกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2562

ประกาศภาควิชาครั้งที่ 12/2561 เรื่อง แจ้งกำหนดการสอบคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2562

ประกาศภาควิชาครั้งที่ 11/2561 เรื่อง รับสมัคร Cornea and Refractive Surgery Fellow

ประกาศภาควิชาครั้งที่ 10/2561 เรื่อง รับสมัคร Glaucoma Fellow

ประกาศภาควิชาครั้งที่ 9/2561 เรื่อง รับสมัคร Orbit and Oculoplastic Fellow

ประกาศภาควิชาครั้งที่ 8/2561 เรื่อง รับสมัคร Retina Fellow

ประกาศภาควิชาครั้งที่ 7/2561 เรื่อง ภาระงานเจ้าหน้าที่สำนักงานภาควิชาจักษุวิทยา

ประกาศภาควิชาครั้งที่ 6/2561 เรื่อง แจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์แพทย์ใช้ทุนภาควิชาจักษุฯ ปีการศึกษา 2562

ประกาศภาควิชาครั้งที่ 5/2561 เรื่อง รับสมัครพนักงานธุรการช่วยงานวิจัยภาควิชาจักษุวิทยา

ประกาศภาควิชาครั้งที่ 4/2561 เรื่อง รับสมัครแพทย์ประจำบ้านภาควิชาจักษุวิทยา ปีการศึกษา 2562

ประกาศภาควิชาครั้งที่ 3/2561 เรื่อง รับสมัครแพทย์ใช้ทุนภาควิชาจักษุวิทยา ปีการศึกษา 2562

ประกาศภาควิชาครั้งที่ 2/2561 เรื่อง นโยบายของภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศภาควิชาครั้งที่ 1/2561 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2561


ประกาศภาควิชาครั้งที่ 18/2560 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา รอบที่1 ครั้งที่2

ประกาศภาควิชาครั้งที่ 17/2560 เรื่อง ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา รอบที่1 ครั้งที่2

ประกาศภาควิชาครั้งที่ 16/2560 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน รอบที่1 ครั้งที่1

ประกาศภาควิชาครั้งที่ 15/2560 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2561

ประกาศภาควิชาครั้งที่ 14/2560 เรื่อง แจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2561

ประกาศภาควิชาครั้งที่ 13/2560 เรื่อง แจ้งกำหนดการปิดรับสมัครและวันเข้ารับการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง

ประกาศภาควิชาครั้งที่ 12/2560 เรื่อง แจ้งกำหนดการปิดรับสมัครและวันเข้ารับการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาโรคต้อหิน

ประกาศภาควิชาครั้งที่ 11/2560 เรื่อง แจ้งเกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2561

ประกาศภาควิชาครั้งที่ 10/2560 เรื่อง แจ้งกำหนดการปิดรับสมัครวันเข้ารับการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาจอประสาทตา

ประกาศภาควิชาครั้งที่ 9/2560 เรื่อง แจ้งกำหนดการปิดรับสมัครวันเข้ารับการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน

ประกาศภาควิชาครั้งที่ 8/2560 เรื่อง รับสมัคร Retina Fellow ภาควิชาจักษุวิทยา ปีการศึกษา 2561

ประกาศภาควิชาครั้งที่ 7/2560 เรื่อง รับสมัคร Orbit and Oculoplastic Surgery Fellow ภาควิชาจักษุวิทยา ปีการศึกษา 2561

ประกาศภาควิชาครั้งที่ 6/2560 เรื่อง รับสมัคร Glaucoma Fellow ภาควิชาจักษุวิทยา ปีการศึกษา 2561

ประกาศภาควิชาครั้งที่ 5/2560 เรื่อง รับสมัคร Cornea and Refractive Surgery Fellow ภาควิชาจักษุวิทยา ปีการศึกษา 2561

ประกาศภาควิชาครั้งที่ 4/2560 เรื่อง รับสมัครแพทย์ประจำบ้านภาควิชาจักษุวิทยา ปีการศึกษา 2561

ประกาศภาควิชาครั้งที่ 3/2560 เรื่อง รับสมัครแพทย์ใช้ทุนภาควิชาจักษุวิทยา ปีการศึกษา 2561

ประกาศภาควิชาครั้งที่ 2/2560 เรื่อง แจ้งกำหนดการสัมภาษณ์ Orbit and Oculoplastic fellow

ประกาศภาควิชาครั้งที่ 1/2560 เรื่อง แจ้งกำหนดการรับสมัคร Retina Fellow เพิ่มเติม


ประกาศภาควิชาครั้งที่ 14/2558 เรื่อง วันสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

ประกาศภาควิชาครั้งที่ 13/2558 เรื่อง รับสมัคร Retina fellow

ประกาศภาควิชาครั้งที่ 12/2558 เรื่อง รับสมัคร Cornea and Refractive Surgery fellow

ประกาศภาควิชาครั้งที่ 11/2558 เรื่อง รับสมัคร Glaucoma fellow

ประกาศภาควิชาครั้งที่ 10/2558 เรื่อง รับสมัคร Orbit and Oculoplastic Surgery fellow

ประกาศภาควิชาครั้งที่ 9/2558 เรื่อง รับสมัครแพทย์ประจำบ้านสำหรับปีการศึกษา 2559

ประกาศภาควิชาครั้งที่ 8/2558 เรื่อง รับสมัครแพทย์ใช้ทุนสำหรับปีการศึกษา 2559

ประกาศภาควิชาครั้งที่ 4/2558 เรื่อง รับสมัคร Orbit and Oculoplastic Surgery fellow

ประกาศภาควิชาครั้งที่ 3/2558 เรื่อง รับสมัคร Glaucoma fellow

ประกาศภาควิชาครั้งที่ 2/2558 เรื่อง รับสมัคร Cornea and Refractive Surgery fellow

ประกาศภาควิชาครั้งที่ 1/2558 เรื่อง รับสมัคร Retina Fellow


ประกาศภาควิชาครั้งที่ 6/2555 เรื่อง แก้ไขประกาศแต่งตั้งคณาจารย์ผู้ดูแลเครื่องมือแพทย์

ประกาศภาควิชาครั้งที่ 5/2555 เรื่อง กำหนดการสอบสัมภาษณ์แพทย์ใช้ทุนภาควิชาจักษุวิทยา สำหรับปีการศึกษา 2556

ประกาศภาควิชาครั้งที่ 4/2555 เรื่อง รับสมัครแพทย์ประจำบ้านภาควิชาจักษุวิทยา สำหรับปีการศึกษา 2556

ประกาศภาควิชาครั้งที่ 3/2555 เรื่อง รับสมัครแพทย์ใช้ทุนภาควิชาจักษุวิทยา สำหรับปีการศึกษา 2556

ประกาศภาควิชาครั้งที่ 2/2555 เรื่อง รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานการพยาบาล

ประกาศภาควิชาครั้งที่ 1/2555 เรื่อง การแต่งตั้งคณาจารย์ผู้ดูแลเครื่องมือแพทย์


thTH

อัปเดตล่าสุด 11 เมษายน 2024 เวลา 15:23