ศัลยกรรมกระดูกเบ้าตาและตกแต่งรอบดวงตา (Orbit & Oculoplastic)

ให้บริการรักษาและผ่าตัดเกี่ยวกับโรคของเบ้าตา, เปลือกตาและท่อน้ำตา อาทิเช่น ไทรอยด์ขึ้นตา(Graves’ Ophthalmopathy), หนังตาตก(ptosis), หนังตาม้วนเข้าใน/ม้วนออกนอก(entropion/ectropion), มะเร็งบริเวณรอบดวงตา (ocular adnexal tumor), อุบัติเหตุทางตา (ocular trauma), อุบัติเหตุทางตาที่รุนแรงทั้งที่มีและไม่มีสิ่งแปลกปลอมฝังในเบ้าตา (severe penetrating ocular injuries with or without intraorbital foreign body), ท่อน้ำตาอุดตัน (nasolacrimal duct obstruction) เป็นต้น

ปัจจุบันคลินิกเบ้าตาและตกแต่งรอบดวงตารองรับผู้ป่วยในจังหวัดเชียงใหม่และผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อมาจากโรงพยาบาลต่างๆในเขตภาคเหนือตอนบน โดยเปิดให้บริการ ณ. ห้องตรวจผู้ป่วยนอกจักษุ ชั้น 7 อาคารศรีพัฒน์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ผู้ป่วยที่จะเข้ารับบริการในคลินิกพิเศษนี้จะต้องผ่านการตรวจประเมิณจากคลินิกตาทั่วไปก่อนเมื่อจักษุแพทย์พิจารณาแล้วจึงสามารถนัด เข้าคลินิกพิเศษนี้ได้

คลินิกเบ้าตาและตกแต่งรอบดวงตาประกอบด้วยอาจารย์ที่เชี่ยวชาญตามวันและเวลาดังนี้

วันออกตรวจ เวลาออกตรวจ รายชื่ออาจารย์
วันพุธ เวลา 13.00-16.00 น. ผศ.นพ.ดำรงค์ วิวัฒน์วงศ์วนา
วันพุธ เวลา 13.00-16.00 น. อ. นพ. รุ่งเกียรติ จางไววิทย์

มีการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (หลักสูตร 1 ปี) ปีละ 1 ตำแหน่ง

บริการเครื่องมือพิเศษสำหรับโรคทางเบ้าตา และเปลือกตา

1. บริการตาเทียม
2. โปรแกรมดูแลสุขภาพเปลือกตา

thTH

อัปเดตล่าสุด 18 กันยายน 2023 เวลา 13:09