บุคลากรสายสนับสนุนการรักษาพยาบาล

นางสุนทรี อุปพงศ์

ตำแหน่ง : Ophthalmic Nurse
ข้าราชการ พยาบาลชำนาญ​การ​พิเศษ​

นางเดือนเพ็ญ ณรงค์จันชัย

ตำแหน่ง : Ophthalmic Nurse
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ  พยาบาลชำนาญการพิเศษ

นางสาวนันทยา การเก็บ

ตำแหน่ง : Orthoptist, Nurse
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ  พยาบาล

นางสาวผ่องพรรณ สุวรรณเพ็รช

ตำแหน่ง : Orthoptist, Nurse
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ  พยาบาล

นางสาวกนกพร ชัยเลิศ

ตำแหน่ง : Orthoptist, Nurse
พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว  พยาบาล
โทร. 053935517

นางสาวพิมพ์พลอย มหานุภาพ

ตำแหน่ง : พยาบาล

นางสาวชลลดา อังกาบสุวรรณ

ตำแหน่ง : พยาบาล

นางสาวภัทราวดี สิทธิพานิช

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานการพยาบาล
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ผู้ปฏิบัติงานการพยาบาล

นางสาวศฤงคาร อินตาชัย

ตำแหน่ง : Ophthalmic technician

นางสาวนัฐนรี ละอัม

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยห้องฉีดยา
พนักงานบริการฝีมือ

นางสาวปาณิสรา วงศ์ปัญญา

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วัดเลนส์ห้องตรวจตา

thTH

อัปเดตล่าสุด 5 มีนาคม 2024 เวลา 13:15