โครงการ “โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา OcuDrop เพื่อเพิ่มการเกาะติดยาในผู้ป่วยโรคตา” ได้รางวัลรองชนะเลิศลำดับ 2

โครงการ “โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา OcuDrop เพื่อเพิ่มการเกาะติดยาในผู้ป่วยโรคตา” ได้รางวัลรองชนะเลิศลำดับ 2

ขอแสดงความยินดีกับ

รศ.พญ.ลินดา หรรษภิญโญ

อาจารย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยา

ได้รางวัลรองชนะเลิศลำดับ 2
โครงการ “โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา OcuDrop เพื่อเพิ่มการเกาะติดยาในผู้ป่วยโรคตา”

เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท

thTH

อัปเดตล่าสุด 27 พฤศจิกายน 2023 เวลา 08:38