สำหรับ นศพ.

For Students

สื่อการเรียนการสอน

ปฐมนิเทศนักศึกษา พ.คพ.512

ปฐมนิเทศนักศึกษา กระบวนวิชา พ.คพ.512
Orientation for Ophthalmology 512

โดย ศ.ดร.พญ.เกษรา พัฒนพิฑูรย์

>>> คลิกชม VDO <<<    (Intranet)

Basic eye examination

การตรวจตาขั้นพื้นฐาน กระบวนวิชา พ.คพ.512
​Basic eye examination

โดย ผศ.นพ.ดำรงค์ วิวัฒน์วงศ์วนา ผศ.พญ.อัจฉรียา วิวัฒน์วงศ์วนา
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

>>> คลิกเพื่อชม VDO <<<

Cataract surgery

การผ่าตัดต้อกระจก กระบวนวิชา พ.คพ.512
​Cataract surgery

โดย รศ.พญ. นภาพร ตนานุวัฒน์
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

>>> คลิกเพื่อชม VDO <<<

Tearing

กรณีศึกษา เรื่องน้ำตาไหล กระบวนวิชา พ.คพ.509
Case discussion : Tearing

โดย อ.นพ.ศักรินทร์ อัษญคุณ
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

>>> คลิกเพื่อชม VDO <<<    (Intranet)

thTH

อัปเดตล่าสุด 21 สิงหาคม 2023 เวลา 11:14