คลีนิคจักษุประสาท (Neuro-ophthalmology clinic)

การมองเห็นที่ดีนั้นนอกจากโครงสร้างของดวงตาที่ดีแล้ว เส้นประสาทตาซึ่งเปรียบเสมือนสะพานเชื่อมกับสมองส่วนรับภาพนั้นต้องดีด้วย ทั้งนี้ขั้วประสาทตาเป็นส่วนของระบบประสาทส่วนกลางเพียงส่วนเดียวที่สามารถมองเห็นได้จากการตรวจร่างกาย โรคทางจักษุประสาทจึงเป็นหนึ่งในอาการแสดงของโรคทางระบบประสาทส่วนกลางหลายๆโรค ซึ่งบางครั้งอาจจะไม่เพียงกระทบกับการมองเห็นแต่ส่งผลกับชีวิตได้ นอกจากนี้โรคทางจักษุประสาทยังหมายรวมไปถึงเส้นประสาทสมองที่ใช้ในการกลอกตา การกระตุกของใบหน้าและเปลือกตา และความผิดปกติของส่วนเชื่อมประสาทสั่งการและกล้ามเนื้อ เป็นต้น ดังนั้นโรคทางจักษุประสาทจึงเป็นโรคที่ค่อนข้างซับซ้อนและต้องอาศัยการตรวจเพิ่มเติมหลายอย่าง และมีความเกี่ยวโยงกับแพทย์สหสาขา

โรคทางจักษุประสาทที่พบได้บ่อย อาทิ เส้นประสาทตาอักเสบ ขั้วประสาทตาส่วนหน้าขาดเลือด เส้นประสาทสมองที่ใช้ในการกลอกตาผิดปกติ และ โรคกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง

ปัจจุบันคลินิกจักษุประสาทได้รองรับผู้ป่วยในจังหวัดเชียงใหม่และผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อมาจากโรงพยาบาลต่างๆในเขตภาคเหนือตอนบน โดยเปิดให้บริการ ณ. ห้องตรวจผู้ป่วยนอกจักษุ ชั้น 7 อาคารศรีพัฒน์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ผู้ป่วยที่จะเข้ารับบริการในคลินิกพิเศษนี้จะต้องผ่านการตรวจประเมินจากคลินิกตาทั่วไปก่อนเมื่อจักษุแพทย์พิจรณาแล้ว จึงสามารถนัดเข้าคลินิกพิเศษนี้ได้ คลินิกจักษุประสาทประกอบด้วยอาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านจักษุประสาท ตามวันและเวลาดังนี้

รศ.พญ.ลินดา หรรษภิญโญ วันศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น.
อ.พญ.พิชญา กุลนิวัฒเจริญ วันอังคาร เวลา 9.00-16.00 น.

 

การตรวจพิเศษเพิ่มเติมที่เปิดให้บริการ

• การตรวจลานสายตา (Visual field test)
• การตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวางขั้วประสาทตาด้วยเลเซอร์ (Optical Coherence Tomography)
• การถ่ายภาพจอประสาทตา หรือ การถ่ายภาพจอตา (Fundus photography)
• การทดสอบการมองเห็นสีและตาบอดสีเบื้องต้น โดยการทดสอบการมองเห็นสีของอิชิฮาระ (Ishihara Color Vision Test) และการตรวจละเอียดเพิ่มเติมโดยวิธี Farnsworth d 15 hue test หรือ Farnsworth-Munsell 100
• การตรวจ Electroretinography (ERG) เป็นการวัดการตอบสนองทางไฟฟ้าของเซลล์ต่างๆ ในจอตา
• การตรวจเลือดเพื่อหาสารภูมิต้านทานที่จำเพาะ อาทิ Neuromyelitis optica immunoglobulin G (NMO-IgG) และ anti-myelin oligodendrocyte glycoprotein (anti-MOG)

thTH

อัปเดตล่าสุด 29 กันยายน 2023 เวลา 15:15