ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น อนุสาขา หมายเหตุ
นพ.ทันที ศรีสุขคำ แซงค์ Cornea ต้นสังกัด โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
พญ.ปรางชนก เศวตวงศ์ จิน Cornea ต้นสังกัด โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
พญ.ปวรา วินัยโกศล จูน Retina อิสระ โรงพยาบาลสันทราย
นพ.พงศ์เทพ ราชศิริส่งศรี เบนซ์ Retina อิสระ
นพ.วรา รักสงฆ์ วรา Oculoplastic อิสระ โรงพยาบาลสมิติเวช
นพ.อภิรักษ์ ตั้งอนันตรัตน์ อู๋ Glaucoma โรงพยาบาลบ้านโป่ง
ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น อนุสาขา หมายเหตุ
พญ.ชนัสนันท์ ณรงค์ชัย นัท Retina รพ.ลานนา
นพ.กิตติพงศ์ ทาบสุวรรณ บูม Cornea มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
พญ.ณัฐธิดา คุณยศยิ่ง Cornea โรงพยาบาลพระพุทธบาท
พญ.กรกัญจน์ จิตโศภิษฐ์ Oculoplastic โรงพยาบาลสันป่าตอง
ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น อนุสาขา หมายเหตุ
นพ.ฐิติพล ศรีสมบูรณ์ ตูน Retina อิสระ รพ.นครพิงค์
นพ.พิชญ์ อุปพงศ์ พิชญ์ Cornea ศึกษาต่อ Associate Instructor ภาควิชาจักษุ มช.
พญ.พิชญา กุลนิวัฒเจริญ นิค Glaucoma อาจารย์แพทย์ ม.แม่ฟ้าหลวง
พญ.วรรณศิริ ลิ้มสุขนิรันดร์ ตุ๊กติ๊ก Oculoplastic อาจารย์แพทย์ ม.แม่ฟ้าหลวง
ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น อนุสาขา หมายเหตุ
นพ.วทัญญู ประสารศิวมัย กานต์ Oculoplastic รพ.ศรีสะเกษ
พญ.วรรณศิริ ลิ้มสุขนิรันดร์ ตุ๊กติ๊ก Oculoplastic สำเร็จ Oculoplastic Research Fellowship ศึกษาต่อ Oculoplastic Clinical Fellowship ปีการศึกษา 2563
นพ.สินธิราช ไชยสิทธิเดช แมกกี้ Oculoplastic สำเร็จ Observership Oculoplastic สปป.ลาว
พญ.พิชญา กุลนิวัฒน์เจริญ นิ๊ค Uveitis สำเร็จ Uveitis Fellowship (หลักสูตรของภาควิชาฯ) ศึกษาต่อ Glaucoma Fellowship ปีการศึกษา 2563
พญ.กาญจนา โอสถาเลิศ ปุ๋ย Glaucoma รพ.แพร่
พญ.อรณิสา นาเนกรังสรรค์ เทียน Retina อาจารย์แพทย์ ภาควิชาจักษุวิทยา มช.
พญ.อทิตยา อภิวรรธกกุล มิ้น Retina อาจารย์แพทย์ ภาควิชาจักษุวิทยา มช.
นพ.จันทร์สัตยา เซีย Uveitis สำเร็จ Uveitis Fellowship หลักสูตรพิเศษ จบ มกราคม 2563 กัมพูชา
ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น อนุสาขา หมายเหตุ
พญ.ดาว ลือวัฒนานนท์ ดาว Retina รพ.แพร่
นพ.ไชยพศ พชระพงศกุล เบิร์ด Retina รพ.อุตรดิตถ์
พญ.ชิดกานต์ พชระพงศกุล ฟาง Glaucoma รพ.ลำปาง
นพ.สุรพงษ์ ดีพอ ต้อม Glaucoma รพ.อุตรดิตถ์
นพ.รุ่งเกียรติ จางไววิทย์ โจ้ Oculoplastic รพ.ราชเวช เชียงใหม่
ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น อนุสาขา หมายเหตุ
พญ.พิมพ์พลอย เชวงศักดิ์สงคราม พลอย Retina รพ.ลำพูน
พญ.ณัฐยา ปัญโญวัฒน์กูล จ๋า Glaucoma รพ.นครพิงค์
พญ.พีรภัทร ภัคดี ฟ้า Oculoplastic รพ.ศูนย์ขอนแก่น
ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น อนุสาขา หมายเหตุ
พญ.ปรียานุช คุณทรงเกียรติ โป๊ย Retina ศูนย์ศรีพัฒน์ เชียงใหม่
นพ.สุเมธ สุพลเศรษญ์ เชง Cornea รพ.มะลิ
พญ.ลัดดาวัลย์ เมธากิจตระกูล เล็ก Oculoplastic รพ.ฝาง
พญ.ปาริฉัตร ไกรทัศน์ หญิง Glaucoma
นพ.ภูวดล สุรีย์พงษ์ ดล Glaucoma รพ.ศรีสังวาลย์ แม่ฮ่องสอน
ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น อนุสาขา หมายเหตุ
พญ.เหมือนพลอย นิภารักษ์ พลอย Cornea รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
พญ.ปัญชิกา รัตนเลิศนาวี ปาล์ม Oculoplastic รพ.สกลนคร
นพ.นิธิรัชต์ แสนเพ็ญ ต้อง Glaucoma รพ.สุโขทัย
ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น อนุสาขา หมายเหตุ
พญ.ชิดชนก รุ่งรัตนาอุบล ถิว Retina รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก
พญ.วิศรา ศรีสุวรรณวัฒนา มิ้ม Retina รพ.สุรินทร์
ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น อนุสาขา หมายเหตุ
พญ.วีรยา พิมลรัฐ แอร์ Retina รพ.กรุงเทพ
ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น อนุสาขา หมายเหตุ
พญ.วรพร ชัยกิจมงคล ผึ้ง Retina รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น อนุสาขา หมายเหตุ
พญ.อุบลรัตน์ เขียวฉ่ำ นุ้ย Retina รพ.วชิระ ภูเก็ต
ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น อนุสาขา หมายเหตุ
นพ.เชิง จิรวิศัลย์ Retina รพ.กรุงเทพเชียงใหม่

thTH

อัปเดตล่าสุด 30 พฤศจิกายน 2023 เวลา 10:55