สาขาจักษุวิทยาเด็กและตาเข (Pediatrics Ophthalmology and Strabismus)

ให้บริการตรวจ รักษาผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาโรคตา  และผู้ป่วยตาเขทั้งเด็กและผู้ใหญ่ของประชาชนในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง  โดยให้บริการตรวจที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกจักษุ ชั้น 7 อาคารศรีพัฒน์  โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  โดยทีมตรวจรักษา ดังนี้

 • ผศ.พญ.อัจฉรียา วิวัฒน์วงศ์วนา
 • อ.พญ.ธัญญลักษณ์ จิวนารมณ์
 • คุณนันทยา การเก็บ (คุณเม้า)
 • คุณผ่องพรรณ สุวรรณเพ็ชร (คุณจอย)
 • คุณกนกพร ชัยเลิศ (คุณฟ้า)

ห้องตรวจผู้ป่วยนอกจักษุ ชั้น 7 อาคารศรีพัฒน์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

 • คลินิกโรคตาเด็กและกล้ามเนื้อตา (Pediatric Ophthalmology and Strabismus Clinic)
  • ผศ.พญ.อัจฉรียา วิวัฒน์วงศ์วนา
   • ทุกวันพุธ
  • อ.พญ.ธัญญลักษณ์ จิวนารมณ์
   • ทุกวันจันทร์
 • คลินิกวัดแว่น (Refraction Clinic)
   • ทุกวันจันทร์, พุธ, ศุกร์
 • คลินิกวัดมุมเข (Strabismus Clinic)
   • ทุกวันจันทร์, อังคาร, พุธ

ห้องตรวจตาเด็กแรกเกิด ชั้น 6 อาคารสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

 • คลินิกโรคจอตาในเด็กแรกเกิด (Retinopathy of Prematurity Clinic-ROP)
  • ทุกวันพฤหัสเช้า
  • ติดต่อเพื่อนัดตรวจและส่งตัวผู้ป่วย: 053-936384

ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่

ภาควิชาจักษุวิทยา 053-935512  หรือห้องวัดสายตาและวัดมุมเข 053-935517

thTH

อัปเดตล่าสุด 7 พฤศจิกายน 2023 เวลา 08:34