บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และสำนักงาน
อมรรัตน์

 

อมรรัตน์ ชินรัตน์

ตำแหน่ง : เลขานุการภาควิชาจักษุวิทยา
นักจัดการงานทั่วไป
โทร. 053-935512
Email : amornrat.ch@cmu.ac.th

เอกสิทธิ์

เอกสิทธิ์ กระจ่างกิจใจชุ่ม

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ (ครุภัณฑ์และพัสดุ)
โทร. 053-935512
Email : ekasit.ka@cmu.ac.th

poy

 

นภัทรทิตา บุญยัง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ (การศึกษา)
โทร. 053-935512
Email : napattita20@gmail.com

67089912_1231697347007919_8792819866286424064_n

 

ณัฐชนันท์ กฤษณะเศรณี

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธนาคารดวงตา ส่วนบริการชุมชน
โทร. 053-936382 โทรศัพท์มือถือ 089-9996000
Email : nut.vtf@gmail.com

kanyana

 

กันยานา ติยะธรรม

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธนาคารดวงตา ส่วนบริการชุมชน
โทร. 053-936382 โทรศัพท์มือถือ 089-9996000
Email : krajeab.kanyana@gmail.com

Jay

กฤษฎา ชัยสิทธิ์

ตำแหน่ง : พนักงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 053-935512
Email : krissada.c@cmu.ac.th

pet

 

พรเทพ เกษมสุข

ตำแหน่ง : พนักงานบริการทั่วไป
โทร. 053-935512

thTH

อัปเดตล่าสุด 5 มีนาคม 2024 เวลา 13:14