คณาจารย์ภาควิชาจักษุวิทยา ร่วมให้การต้อนรับ Prof. Neil M. Bressler และ Prof. Jun Kong

คณาจารย์ภาควิชาจักษุวิทยา ร่วมให้การต้อนรับ Prof. Neil M. Bressler และ Prof. Jun Kong

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยคณาจารย์ภาควิชาจักษุวิทยา ร่วมให้การต้อนรับ Prof. Neil M. Bressler และ Prof. Jun Kong จาก Wilmer Eye Institute, Johns Hopkins University School of Medicine ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมเยือนภาควิชาจักษุวิทยา เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้แก่ภาควิชาฯ และปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางการวิจัย ในวันที่ 24 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุม 802 ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

thTH

อัปเดตล่าสุด 5 กุมภาพันธ์ 2024 เวลา 08:57