รศ.นพ.ดิเรก ผาติกุลศิลา หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา ร่วมรับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อภาควิชาจักษุวิทยา

รศ.นพ.ดิเรก ผาติกุลศิลา หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา ร่วมรับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อภาควิชาจักษุวิทยา

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยรศ.นพ.ดิเรก ผาติกุลศิลา หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมรับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท จาก บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า (ประเทศไทย) จำกัด สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อภาควิชาจักษุวิทยา
ในวันที่ 21 ธันวาคม 2566 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

thTH

อัปเดตล่าสุด 5 กุมภาพันธ์ 2024 เวลา 08:57