รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาค​ จำนวน 100,000 บาท จากรศ.ดร.ชยานนท์ และรศ.พญ.ลินดา หรรษภิญโญ

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาค​ จำนวน 100,000 บาท จากรศ.ดร.ชยานนท์ และรศ.พญ.ลินดา หรรษภิญโญ

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาค​ จำนวน 100,000 บาท จากรศ.ดร.ชยานนท์ และรศ.พญ.ลินดา หรรษภิญโญ สมทบทุนโครงการสวนดอกร้อยดอกใจ 65 ปี แพทย์เชียงใหม่ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2566 ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์​ คณะ​แพทยศาสตร์​ มช.

thTH

อัปเดตล่าสุด 5 กุมภาพันธ์ 2024 เวลา 08:57