สำหรับแพทย์ประจำบ้าน

For Resident

สื่อการเรียนการสอน

2023 ระบบสุขภาพ

2021 ระบบสุขภาพ

การอบรมโปรแกรมอบรมออนไลน์ (โปรแกรม CITI)

การอบรมโปรแกรมอบรมออนไลน์ (โปรแกรม CITI) ด้านมาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการวิจัย

>>> คู่มือ <<<

>>> อบรม <<<

Career guidance & Health system

โดย นายแพทย์สุรพงศ์ ออประยูร
โรงพยาบาลลำพูน

>>> คลิกเพื่อชม VDO <<<

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มกิจการแพทย์ประจำโรงพยาบาล


Document Form (v.eng)


แบบฟอร์มโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่


ปฏิทิน Academic Activity

thTH

อัปเดตล่าสุด 21 สิงหาคม 2023 เวลา 11:15