ผศ.นพ.ปกป้อง พิริยคุณธร อาจารย์หน่วยวิชาโลหิตวิทยา และ รศ.พญ.เมตตาภรณ์ พรพัฒน์กุล อาจารย์หน่วยวิชาต่อมไร้ท่อ ได้นำเสนอผลงานวิจัย ประเภท Poster Presentation
เรื่อง Effects of Melatonin Supplement on Bone Mineral Density in Thalassemia Patients with Iron Overload and Low Bone Mineral Density: A Randomized Controlled Study ASBMR 2023 Annual Meeting, October 13-16, 2023, at the Vancouver Convention Centre in Vancouver, BC. Canada.