นวัตกรรม

ในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุค 4.0 นวัตกรรมทางการแพทย์มีส่วนสำคัญในการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านกระบวนการการรักษาให้ดีและสะดวกยิ่งขึ้น ภาควิชาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีเข็มมุ่งในการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ เป็นไปตามพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาควิชาอายุรศาสตร์ มีนวัตกรรมทางการแพทย์ ที่ช่วยให้การพัฒนาการบริการการรักษาโรคทางอายุรศาสตร์ดีขึ้น

 

 >> Smile Migraine Application<<

(www.smilemigraine.com)

เป็น platform สำหรับใช้บันทึก รักษาโรคปวดศีรษะไมเกรน และประมวลผลด้วย algorithm

 

>> Brain Check <<

(http://www.braincheck.net/#/)

เครื่องมือ check สุขภาพสมองโดยการคัดกรองภาวะสมองเสื่อมด้วยเกมส์

 

>>eCardio Consult application<<

 

Download Application: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wolves.ecardio

 

>>หอพักผู้ป่วยอัจฉริยะสำหรับผู้สูงอายุ (Smart Ward)<<

อยู่ระหว่างการดำเนินการ

 

>>MOVE ALONG<<

โครงการนวัตกรรมฟื้นฟูภาวะสมองเสื่อมจากโรคพาร์กินสันด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะผ่านการกระตุ้นสมอง

อยู่ระหว่างดำเนินการ

 

>>เครื่องมือกดแผลชนิดใหม่ในการลดเลือดคั่งบริเวณที่ใส่เครื่องหลักการฝังเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า<<

 

อยู่ระหว่างดำเนินการ