ตำราวิชาการ

Handbook of Clinical interpretation of diagnostic test

 

บรรณาธิการ : ผศ.นพ.ชาตรี ชัยอดิศักดิ์โสภา, ผศ.พญ.วรผกา มโนสร้อย, อ.นพ.กิตติ เทียนขาว, อ.นพ.ปกป้อง พิริยคุณธร

ราคา 650 บาท

ราคาพิเศษสำหรับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สนใจติดต่อ :

หน่วยวิจัย ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชั้น 5 อาคารบุญสมมาร์ติน
bookmedcmu@gmail.com
โทร. 053-934896
Line: https://page.line.me/857uykus

สั่งซื้อออนไลน์

โรคหนังแข็งและภาวะแทรกซ้อน (Systemic sclerosis and its complications)

 

บรรณาธิการ : รศ.พญ.ศุภราภรณ์  วังแก้ว

ราคา 800 บาท

ราคาพิเศษสำหรับแพทย์ และนักศึกษาแพทย์ สนใจติดต่อ :

คุณณัฏฐนันท์ ว่องสาริกัน
n.wongsarikan@gmail.com
053-934896
หน่วยวิจัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

สั่งซื้อออนไลน์

โรคติดเชื้อราชนิดลุกลามในผู้ป่วยเอดส์ (Invasive Fungal Diseases in AIDS Patients)

 

บรรณาธิการ : รศ.พญ.รมณีย์  ชัยวาฤทธิ์

ราคา : 600 บาท

 

สั่งซื้อออนไลน์

โรคตับในเวชปฏิบัติทั่วไป

บรรณาธิการ : ผศ.พญ.อภิญญา ลีรพันธ์, ผศ.พญ.กนกวรรณ ภิญโญพรพาณิชย์

ราคา 350 บาท

สนใจติดต่อ :

 

หน่วยโรคระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ ชั้น 5

อาคารบุญสมมาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

โทร. 053 – 936120

Handbook of Perioperative Consultation

บรรณาธิการ : ผศ.นพ.ชาตรี ชัยอดิศักดิ์โสภา, ผศ.พญ.วรผกา มโนสร้อย

ราคา : 350 บาท