ประกาศ/ข่าว

  • All
  • การศึกษา
  • ข่าว
  • ข่าวกิจกรรม
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวสาร
  • ประกาศ
  • ไม่มีหมวดหมู่

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ ปีการศึกษา 2568

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ ปีการศึกษา 2568 [...]

ผศ.นพ.ปกป้อง พิริยคุณธร อาจารย์หน่วยวิชาโลหิตวิทยา และ รศ.พญ.เมตตาภรณ์ พรพัฒน์กุล อาจารย์หน่วยวิชาระบบต่อมไร้ท่อ ได้นำเสนอผลงานวิจัย ประเภท Poster Presentation

ผศ.นพ.ปกป้อง พิริยคุณธร อาจารย์หน่วยวิชาโลหิตวิทยา และ [...]

อ.พญ.กวิสรา กระแสเวส และ ศ.พญ.รมณีย์ ชัยวาฤทธิ์ อาจารย์หน่วยวิชาโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อน ได้นำเสนอผลงานวิจัย ประเภท Poster Presentation

อ.พญ.กวิสรา กระแสเวส และ ศ.พญ.รมณีย์ ชัยวาฤทธิ์ อาจารย์ [...]

ขยายเวลารับสมัครงาน นักจัดการงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง

View FullscreenView Fullscreen

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ ปีการศึกษา 2567

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ ปีการศึกษา 2567 [...]

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาตจวิทยา ประจำปีการศึกษา 2567

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาตจวิทยา ประจำปีการศึกษา 2567 [...]

งานประชุมวิชาการภารวิชาอายุรศาสตร์ 2566 “MeSS 2023: Internal Medicine Essentials”

Internal Medicine Essentials 2023 และ Postgrad Course: [...]

ขยายเวลารับสมัครงานนักกายภาพบำบัด 1 อัตรา หน่วยวิจัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

View Fullscreen

ประกาศรับทุนคณะแพทยศาสตร์ สำหรับแพทย์ประจำบ้าน ปีการฝึกอบรม 2567 ภาควิชาอายุรศาสตร์ (รอบที่ 2)

แสกน QR Code เพื่อดูรายละเอียด หรือ Click >> {{ v [...]

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งพยาบาล สังกัดหน่วยวิชาโรคข้อและรูมาติสซั่ม รอบ 2

   

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ประจำปีการศึกษา 2567

กรุณาส่งเอกสารมาที่ คุณลัดดาวรรณ ลิ้มพิจารณ์กิจ หน่วยวิ [...]

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดหลักสูตรการฝึกอบรม อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต ประจำปี 2567

ติดต่อสอบถามและขอใบสมัคร : ดร.จุฑามาศ อินทร์ชัย โทร 053 [...]

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก {{ vc_btn: title=%E0%B8%AA%E0%B8% [...]

หน่วยวิชามะเร็งวิทยารับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุน สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา ปีการศึกษา 2567

{{ vc_btn: title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E [...]

ภาควิชาอายุรศาสตร์ รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2567

หมายเหตุ: ให้สมัครผ่านเว็บไซต์งานบริหารงานบุคคล คณะแพทย [...]

หน่วยวิชาระบบหัวใจและหลอดเลือด รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2567

หน่วยวิชาระบบหัวใจและหลอดเลือด รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ป [...]

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาอายุรศาสตร์ โรคทางเดินอาหาร ปีการศึกษา 2567

View Fullscreen

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหาร ปีการศึกษา 2567

View Fullscreen

หน่วยวิชาโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรศาสตร์ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2567

หน่วยวิชาโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรศาส [...]

ภาควิชาอายุรศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับคุณธนพัฒน์ ไชยป้อ และคุณเกสร หมื่นแปง ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 “The Happiness Game เกมส์แห่งความสุข”

ภาควิชาอายุรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคุณธนพัฒน์ ไชยป้อ [...]

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง พยาบาล สังกัดหน่วยวิชาโรคข้อและรูมาติสซั่ม

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง พยาบาล สัง [...]

ประกาศรับทุนคณะแพทยศาสตร์ สำหรับแพทย์ประจำบ้าน ปีการฝึกอบรม 2566 ภาควิชาอายุรศาสตร์

แสกน QR Code เพื่อดูรายละเอียด หรือ Click >> {{ v [...]

รศ.นพ.เฉลิม ลิ่วศรีสกุล หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 4 เครื่อง (เพิ่มเติม)จากคุณรณชัย ประเสริฐกาญจนา และนพ.ปีย์ ประเสริฐกาญจนา

รศ.นพ.เฉลิม ลิ่วศรีสกุล หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพ [...]

อ.นพ.พฤทธิ์ คูศิริสิน อาจารย์ประจำหน่วยโรคไต ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุม The 28th International Conference on Advances in Critical Care Nephrology 2023

อ.นพ.พฤทธิ์ คูศิริสิน อาจารย์ประจำหน่วยโรคไต ได้รับคัดเ [...]

รศ.นพ.เฉลิม ลิ่วศรีสกุล หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 5 เครื่อง จากคุณรณชัย ประเสริฐกาญจนา และนพ.ปีย์ ประเสริฐกาญจนา แพทย์ใช้ทุนปี 1

รศ.นพ.เฉลิม ลิ่วศรีสกุล หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพ [...]

งานสัมมนาพัฒนาบุคลากรภาควิชาอายุรศาสตร์ ระดับอาจารย์ ประจำปี 2566

งานสัมมนาพัฒนาบุคลากรภาควิชาอายุรศาสตร์ ระดับอาจารย์ ปร [...]

ศาสตราจารย์คลินิกแพทย์หญิงบุญสม  ชัยมงคล ได้รับรางวัลศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงบุญสม  ชัย [...]

ภาควิชาอายุรศาสตร์ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นหน่วยงานที่อุทิศตนและได้สละเวลาเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ภาควิชาอายุรศาสตร์ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เป็นหน่วยงา [...]

พญ.ฝ้ายคำ ศรีทิภัณฑ์ ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุม 32nd Conference of the Asian Pacific Association for the Study of the Liver (APASL 2023)

พญ.ฝ้ายคำ ศรีทิภัณฑ์ (แพทย์ใช้ทุน) ได้รับคัดเลือกให้นำเ [...]

พญ.ขนิษฐา ศิริธรรม ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุม 64th ASH Annual Meeting and Exposition December 10-13, 2022, in New Orleans, Louisiana, USA

พญ.ขนิษฐา ศิริธรรม (แพทย์ประจำบ้านสาขาโรคเลือด) ได้รับค [...]

งานประชุมวิชาการ CMU Internal Medicine Borad Review 2023

              ภาควิชาอายุรศาสตร์ขอเชิญชวนน้องนักศึกษาแพ [...]

แพทย์หญิงนภารัตน์ สุขเกลี้ยง ได้รับรางวัลในงานประชุมประจำปี 2565 ของสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย

แพทย์หญิงนภารัตน์ สุขเกลี้ยง ได้รับรางวัลที่ 3 ในงานประ [...]

งานสัมมนาพัฒนาบุคลากรภาควิชาอายุรศาสตร์ ระดับอาจารย์ ปี 2561

ภาควิชาอายุรศาสตร์ จัดงานสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2561 สำห [...]

ประชุมวิชาการประจำปี 2565 อายุรศาสตร์เชียงใหม่

ขอเชิญชวนแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจ มาร่วมง [...]

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาอายุรศาสตร์ ปีการฝึกอบรม 2566

{{ vc_btn: title=%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E [...]

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา ปีการศึกษา 2566

รายละเอียดดังแนบ {{ vc_btn: title=%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0 [...]

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาระบบหัวใจและหลอดเลือด ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก {{ vc_btn: title=%E0%B8%AD%E0%B8% [...]

นพ.รัตน วีระเสถียร ได้รับรางวัล First Prize ในงานประชุมประจำปี สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 59

นพ.รัตน วีระเสถียร (แพทย์ประจำบ้านสาขาโรคเลือด) ได้รับร [...]

ผลงานวิจัยที่ได้รับเสนอในงานประชุมวิชาการ STH 2022 is the 30th Congress of the International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH), in London, England, U.K.

เรื่อง Impact of Age-adjusted International Prognostic [...]

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์ โลหิตวิทยา

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์ โลหิตวิทยา ปีการศึกษา 2566

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์ โรคข้อและรูมาติสซั่ม ปีการศึกษา 2566

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์ หน่วยวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ปีการศึกษา 2566

รายละเอียดดังแนบ {{ vc_btn: title=%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0 [...]

รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2566

ภาควิชาอายุรศาสตร์   รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษ [...]

พิธีรับเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ปี 4 ปีการศึกษา 2565

พิธีรับเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ปี 4 ปีการศึกษา 2565 ภาคว [...]

สมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์ โรคทางเดินอาหาร ปีการศึกษา 2566

สมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์ โรคทางเดิน […]

ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งนักโภชนาการและนักกำหนดอาหาร

ตามที่หน่วยวิจัย ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ […]

ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งนักกายภาพบำบัด

ตามที่หน่วยวิจัย ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ […]

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด

ตามที่หน่วยวิจัย ภายวิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ […]

ภาควิชาอายุรศาสตร์ ประกาศรับสมัครงาน 1 ตำแหน่ง

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ป […]

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักโภชนาการและนักกำหนดอาหาร

ตามที่หน่วยวิจัย ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ […]

งานสัมมนาพัฒนาบุคลากรภาควิชาอายุรศาสตร์ ระดับอาจารย์ (OD)

ภาควิชาอายุรศาสตร์ จัดงานสัมมนาวิชาการ (OD) ครั้งที่ 1 [...]

หน่วยวิจัย ภาควิชาอายุรศาสตร์ ประกาศรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง

หน่วยวิจัย ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย […]

ประชุมวิชาการประจำปี 2564 อายุรศาสตร์เชียงใหม่

เรียน อายุรแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน   ในป [...]

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ ปี 2565

ภาควิชาอายุรศาสตร์   รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการศ [...]

ประชาสัมพันธ์ Interhospital Conference วันที่ 10 กันยายน 2564

View Fullscreen

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต ประจำปีการศึกษา 2565

หน่วยวิชาโรคระบบการหายใจ เวชบำบัดวิกฤตและภูมิแพ้ ภาควิช […]

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ ประจำปีการศึกษา 2565

หน่วยวิชาโรคระบบการหายใจ เวชบำบัดวิกฤตและภูมิแพ้ ภาควิช […]

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุน สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา ปีการศึกษา 2565

รายละเอียดดังเอกสารแนบ View Fullscreen View Fullscreen [...]

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาอายุรศาสตร์ โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ปีการศึกษา 2565

รายละเอียดดังเอกสารแนบ  

รับสมัครแพทย์ใช้ทุน, แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาโลหิตวิทยา

ด่วน! รับสมัครแพทย์ใช้ทุน, แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ [...]

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด/ อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด/ อนุสาขาสรีระไฟฟ้าหัวใจ ปีการฝึกอบรม 2565

หน่วยวิชาระบบหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ รับสม […]

สมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์ โรคข้อและรูมาติสซั่ม ปีการศึกษา 2565

สมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์ โรคข้อและร [...]

สมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์ โรคทางเดินอาหาร ปีการศึกษา 2565

สมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์ โรคทางเดิน [...]

รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2565

ภาควิชาอายุรศาสตร์   รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษ [...]

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปี2564 รอบที่ 2

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปี2564 รอบที่ 2

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน/ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาประสาทวิทยา ประจำปีการศึกษา 2564

หน่วยวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม […]

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์ โรคทางเดินอาหาร ปีการศึกษา 2564 (รอบ 2)

หน่วยวิชาระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาส […]

ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย

หน่วยวิจัย ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย

หน่วยวิจัย ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย […]

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร […]

ประชุมวิชาการประจำปี 2563 อายุรศาสตร์เชียงใหม่ “Precision Medicine New Era of Patient Care”

   

ประกาศรายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาโรคไต ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาโรคไต ปีการศึกษา […]

รับสมัครผู้ช่วยวิจัย จำนวน 1 อัตรา

หน่วยวิจัย ภาควิชาอายุรศาสตร์ รับสมัครผู้ช่วยวิจัย จำนว […]

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาตจวิทยา ปีการฝึกอบรม 2564

 

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ ประจำปีการศึกษา 2564

หน่วยวิชาโรคระบบการหายใจ เวชบำบัดวิกฤตและภูมิแพ้ ภาควิช […]

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต ประจำปีการศึกษา 2564

หน่วยวิชาโรคระบบการหายใจ เวชบำบัดวิกฤตและภูมิแพ้ ภาควิช […]

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาโรคไต ปีการศึกษา 2564

หน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ รับสมัครแพทย์ประจำบ้า […]

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ ปีการศึกษา 2564

หน่วยวิชาโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรศาส […]

Ethics Grand Round

  ภาควิชาอายุรศาสตร์ จัดกิจกรรม Ethics Grand Round [...]

แสดงความยินดีกับอาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์

  ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. [...]

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์ โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม ปีการศึกษา 2564

หน่วยวิชาโรคต่อมไร้ท่อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ รับสมัครแพทย์ […]

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์ โรคข้อและรูมาติสซั่ม ปีการศึกษา 2564

หน่วยวิชาโรคข้อและรูมาติสซั่ม ภาควิชาอายุรศาสตร์ รับสมั […]

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์ โรคทางเดินอาหาร ประจำปีการศึกษา 2564

หน่วยวิชาระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ รับสมัครแพ […]

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาประสาทวิทยา ประจำปีการศึกษา 2564

หน่วยวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ รับสมัครแพทย์ปร […]

ประมวลภาพ Annual Meeting 2019 : Department of Medicine, Chiang Mai University

    ประมวลภาพรวมงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้ง […]

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร […]

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ ประจำปีการศึกษา 2563

หน่วยวิชาระบบการหายใจ เวชบำบัดวิกฤตและภูมิแพ้ ภาควิชาอา […]

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาเวชบำบัดวิกฤต ประจำปีการศึกษา 2563

หน่วยวิชาระบบการหายใจ เวชบำบัดวิกฤตและภูมิแพ้ ภาควิชาอา […]

อาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ได้รับรางวัลครูแพทย์ที่เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม

  รางวัลอาจารย์ดีเด่นของคณะ (รางวัลอาจารย์แพทย์ที่ [...]

รางวัลโล่แพทยสภา อาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สอนนิสิตนักศึกษาแพทย์ประจำปีการศึกษา 2562

  ภาควิชาอายุรศาสตร์ มีความยินดีกับคณาจารย์แพทย์ ข [...]

ขอเชิญชวนร่วมบริจาคสมทบทุน

ขอเชิญชวนร่วมบริจาคสมทบทุน.......

กำหนดการรับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2563

View Fullscreen

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์ โรคข้อและรูมาติสซั่ม ปีการศึกษา 2563

View Fullscreen

กำหนดการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด หน่วยวิชาระบบทางเดินอาหาร ประจำปี 2563

View Fullscreen ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด หน่วยวิชาระ [...]