ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 6/2567 เรื่อง รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาจักษุวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม 2568 รอบที่ 1 ทุนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 6/2567 เรื่อง รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาจักษุวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม 2568 รอบที่ 1 ทุนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน (ทุนคณะแพทยศาสตร์) ภาควิชาจักษุวิทยา ปีการฝึกอบรม 2568

จำนวน 1 ตำเเหน่ง


• ประกาศรับสมัครทางเว็บไซต์คณะฯ 9 – 30 เมษายน 2567
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกทางเว็บไซต์คณะฯ 6 พฤษภาคม 2567
• สัมภาษณ์ที่ภาควิชาจักษุวิทยา 9 พฤษภาคม 2567
• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทางเว็บไซต์คณะฯ 4 มิถุนายน 2567

 

 

 

 

ติดต่อสอบถาม 053-935512
หรือติดต่อ : cmu.ophthalmology@gmail.com

thTH