ประกาศภาควิชา

สมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 2566 retina
ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 5/2567 เรื่อง ขยายเวลาเปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาจักษุวิทยาจอตาและวุ้นตา ภาควิชาจักษุวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม 2567
Depth Logo
ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 2/2567 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง ภาควิชาจักษุวิทยา ประจำปีการศึกษา 2567
Depth Logo
ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 1/2567 เรื่อง ขยายเวลาการเปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง ภาควิชาจักษุวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม 2567
Depth Logo
ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 25/2566 เรื่อง แจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง ภาควิชาจักษุวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม 2567
Depth Logo
ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 24/2566 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาจักษุวิทยาโรคต้อหิน ภาควิชาจักษุวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม 2567
สมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 2566 retina
ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 23/2566 เรื่อง ขยายเวลาเปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาจักษุวิทยาจอตาและวุ้นตา ภาควิชาจักษุวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม 2567
Depth Logo
ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 22/2566 เรื่อง แจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากระจกตา โรคตาภายนอก และการผ่าตัดแก้ไขสายตา (Cornea, External Diseases and Refractive Surgery) ภาควิชาจักษุวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม 2567
thTH