โครงการประชุมสัมมนา (Organization Development) ภาควิชาจักษุวิทยา ประจำปี พ.ศ. 2567

โครงการประชุมสัมมนา (Organization Development) ภาควิชาจักษุวิทยา ประจำปี พ.ศ. 2567

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้จัดกิจกรรม โครงการประชุมสัมมนา (OD) ประจำปี 2567
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 (Suthep Hall) โรงแรม แมริออท โฮเทล เชียงใหม่

วันที่ 16 มีนาคม 2567

thTH