ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 6/2567 เรื่อง รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาจักษุวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม 2568 รอบที่ 1 ทุนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

thTH