ข่าวสาร

22 กรกฎาคม 2021

ขอแสดงความยินดีแก่ อ.พญ.มธุรมาศ สีเสน

อ่านเพิ่มเติม
22 กรกฎาคม 2021

ขอแสดงความยินดีแก่อ.นพ. ชโนดม เพียรกุศล

อ่านเพิ่มเติม
21 กรกฎาคม 2021

ยินดีต้อบรับอาจารย์ใหม่

อ่านเพิ่มเติม
30 มิถุนายน 2021

เชิญชวนตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความรอบรู้และทัศนคติต่อโควิดและวัคซีนป้องกัน

อ่านเพิ่มเติม
10 มิถุนายน 2021

เปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุน ประจำปี 2565

อ่านเพิ่มเติม
9 มิถุนายน 2021

เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรอาชีวเวชศาสตร์สำหรับแพทย์ (2 เดือน) รุ่น 5 ประจำปี 2564

อ่านเพิ่มเติม
7 สิงหาคม 2020

เชิญร่วมทำแบบสอบถามเรื่อง การให้นมบุตรและวิถีชีวิตของมารดาที่มีบุตรอายุน้อยกว่า 12 เดือน

อ่านเพิ่มเติม
13 เมษายน 2020

เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรอาชีวเวชศาสตร์สำหรับแพทย์ (2 เดือน) รุ่น 4

อ่านเพิ่มเติม
12 กุมภาพันธ์ 2020

ขอเชิญเข้าร่วมฟัง แนวทางป้องกันการแพร่ระบาดโคโรน่าไวรัสในองค์กร ในหัวข้อ “What the fact, Coronavirus ?!? ตีแผ่แฉทุกความจริงของโคโรน่าไวรัส”

อ่านเพิ่มเติม
21 มกราคม 2020

สัมมนาองค์กรแพทย์ “การให้บริการคลินิกอาชีวเวชกรรม และคลินิกท่องเที่ยว”

อ่านเพิ่มเติม
9 มกราคม 2020

“โรคปอดอักเสบ” ภัยเงียบที่หลีกเลี่ยงได้

อ่านเพิ่มเติม
17 ธันวาคม 2019

“เตรียมสุขภาพให้พร้อม ก่อนเดินทางไกล”

อ่านเพิ่มเติม
17 กันยายน 2019

เปิดรับสมัคร อบรมความรู้พื้นฐานด้านอาชีวเวชศาสตร์สำหรับแพทย์ (หลักสูตร 2 เดือน) รุ่นที่ 3

อบรมหลักสูตรระยะสั้น อาชีวเวชศาสตร์พื้นฐานสำหรับแพทย์ Fundamental Occupational Medicine for Physicians หลักสูตร 2 เดือน
อ่านเพิ่มเติม
17 กันยายน 2019

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.พญ.ลักขณา ไทยเครือ

ในโอกาสได้รับรางวัลนักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2561 แขนงระบาดวิทยาจากสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย
อ่านเพิ่มเติม