ขอแสดงความยินดี กับ นพ.ณัฐธนภพ อิศรเดช นักศึกษาปริญญาเอก สาขาเวชศาสตร์ชุมชน

ได้รับทุนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ “Erasmus+ International Mobility awards” 2023

ณ Medical University Of Graz, ประเทศออสเตรีย