วิชาเลือก (Elective module)

 

รายละเอียดการสมัครเข้าดูงาน ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

สาขาที่ประสงค์ Elective

 

Travel Medicine (เวชศาสตร์การท่องเที่ยวและการเดินทาง)

Occupational Medicine (อาชีวเวชศาสตร์)

Health Informatics (เวชศาสตร์สารสนเทศ)

Community Medicine (เวชศาสตร์ชุมชน)

*** หมายเหตุ ***

  • เนื่องจากมีการจำกัดจำนวนที่รับได้ในแต่ละช่วงเวลา ภาควิชาฯ จะติดต่อกลับทาง E-mail เพื่อยืนยันว่าท่านสามารถเข้า Elective ในช่วงที่ท่านร้องขอได้หรือไม่ (ภายหลังจากที่ได้รับคำร้อง 1 – 7 วันทำการ)
  • หากท่านได้รับ E-mail ตอบกลับจากทางภาควิชาฯ แล้ว ขอให้ติดต่อหน่วยงานที่สังกัด เพื่อจัดทำหนังสือการขอเข้า Elective ส่งมาที่ภาควิชาฯ ภายใน 2 สัปดาห์ ก่อนวันเริ่มเข้าศึกษา
  • ภาควิชาฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ภาควิชาฯ ไม่มีที่พักและที่จอดรถให้ (ผู้ประสงค์ Elective ต้องเป็นผู้จัดหาที่พักและรับผิดชอบเรื่องการเดินทางเอง)
  • หากมีคำถามหรือข้อสงสัย ติดต่อได้ที่ โทร. 053-935472 (คุณอมรรัตน์) ในวัน – เวลาราชการ