เชิญร่วมทำแบบสอบถามเรื่อง การให้นมบุตรและวิถีชีวิตของมารดาที่มีบุตรอายุน้อยกว่า 12 เดือน

ขอเชิญคุณแม่ร่วมทำแบบสอบถาม เพื่อแชร์ประสบการณ์และการใช้ชีวิตในช่วงที่มีการปิดเมือง หรือล็อกดาวน์
👩‍👧 สำหรับมารดาที่มีบุตรอายุน้อยกว่า 12 เดือน
แบบสอบถามเรื่อง การให้นมบุตรและวิถีชีวิตของมารดาที่มีบุตรอายุน้อยกว่า 12 เดือน คลิกเลย !!
ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย: อ.นพ.ชโนดม เพียรกุศล
อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทาลัยเชียงใหม่