ขอแสดงความยินดีแก่อ.นพ. ชโนดม เพียรกุศล

ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาต่อในสาขา นโยบายสาธารณสุขและการจัดการ (Health policy and management)

ณ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา