เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรอาชีวเวชศาสตร์สำหรับแพทย์ (2 เดือน) รุ่น 4

อาชีวเวชศาสตร์สำหรับแพทย์ (2 เดือน) รุ่น 4

 

เลื่อนออกไปเป็นวันที่  1 ตุลาคม –  27 พฤศจิกายน 2563

(เดิมวันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2563)

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดและติดตามได้ที่ : https://w1.med.cmu.ac.th/commed/basic-occupational-medicine-training-course-for-doctors/#gen-1st