เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรอาชีวเวชศาสตร์สำหรับแพทย์ (2 เดือน) รุ่น 5 ประจำปี 2564

ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ระหว่างวันที่  3 ตุลาคม –  31 พฤศจิกายน 2564

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดและติดตามได้ที่ : https://w1.med.cmu.ac.th/commed/basic-occupational-medicine-training-course-for-doctors/#gen-1st