มุ่งเน้นให้ภาควิชาฯ เป็นหน่วยการศึกษาวิจัยชั้นนำระดับมาตรฐานสากล

ในการสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ด้านเวชศาสตร์ชุมชน

เชื่อมโยงการเรียนการสอนควบคู่การวิจัยและบริการวิชาการ

ให้สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพชุมชน รวมทั้งมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

จัดทำโดย หน่วยโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรศาสตร์ และ หน่วยเวชศาสตร์ป้องกัน ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

14 มกราคม 2022

ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต สาขาเวชศาสตร์ชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562-2563

อ่านเพิ่มเติม
22 กรกฎาคม 2021

ขอแสดงความยินดีแก่ อ.พญ.มธุรมาศ สีเสน

อ่านเพิ่มเติม
22 กรกฎาคม 2021

ขอแสดงความยินดีแก่อ.นพ. ชโนดม เพียรกุศล

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม

2 กรกฎาคม 2021

พิธีรับกาวน์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

อ่านเพิ่มเติม
13 มิถุนายน 2021

เรียนแพทย์อย่างไรให้ปัง !

อ่านเพิ่มเติม
22 กุมภาพันธ์ 2021

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และบริษัท อาร์ติซาน ดิจิตอล เอเชีย จำกัด

อ่านเพิ่มเติม

งานวิจัย

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน มีพันธกิจในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย เพื่อผลักดันการสร้างผลงานวิจัยถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยและ การต่อยอดผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งผลงานที่ผ่านมา คณาจารย์และบุคลากรของภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ได้ผลิตผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองพันธกิจดังกล่าว รายชื่อผลงานวิจัยล่าสุด

National Awards

Phasellus enim libero, blandit vel sapien vitae, condimentum ultricies magna et. Quisque euismod orci ut et lobortis.

Best Teachers

Phasellus enim libero, blandit vel sapien vitae, condimentum ultricies magna et. Quisque euismod orci ut et lobortis.

Many Courses

Phasellus enim libero, blandit vel sapien vitae, condimentum ultricies magna et. Quisque euismod orci ut et lobortis.

14

คณาจารย์

1

แพทย์ประจำบ้าน / แพทย์ใช้ทุน

5

บุคลากร

14

นักศึกษาปริญญาเอก

6

ดุษฎีบัณฑิต