มุ่งเน้นให้ภาควิชาฯ เป็นหน่วยการศึกษาวิจัยชั้นนำระดับมาตรฐานสากล

ในการสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ด้านเวชศาสตร์ชุมชน

เชื่อมโยงการเรียนการสอนควบคู่การวิจัยและบริการวิชาการ

ให้สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพชุมชน รวมทั้งมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

Covid-19 for Kids (Thai)

Covid-19 for Kids (English) >>> Click

ข่าวประชาสัมพันธ์

17 มีนาคม 2023

รางวัล Best International Oral Presentation จากการนำเสนอผลงานวิชาการ ในงานการประชุม 3rd ICOED

อ่านเพิ่มเติม
10 มีนาคม 2023

ประชุมร่วมกันเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

อ่านเพิ่มเติม
3 มีนาคม 2023

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาเวชศาสตร์ชุมชน ได้รับทุนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ “Erasmus+ International Mobility awards” 2023

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม

3 กุมภาพันธ์ 2023

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในสถานประกอบการ และให้ความรู้ Health promotion กับทาง AIS

อ่านเพิ่มเติม
9 ธันวาคม 2022

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในสถานประกอบการ และให้ความรู้ Health promotion กับทาง AIS

อ่านเพิ่มเติม
11 ตุลาคม 2022

ศึกษาดูงาน เกี่ยวกับอาชีพในชุมชน เพื่อประเมินความเสี่ยงทางด้านสุขภาพในผู้ประกอบอาชีพ และให้คำแนะนำในการส่งเสริมสุขภาพได้อย่างเหมาะสม

อ่านเพิ่มเติม

งานวิจัย

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน มีพันธกิจในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย เพื่อผลักดันการสร้างผลงานวิจัยถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยและ การต่อยอดผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งผลงานที่ผ่านมา คณาจารย์และบุคลากรของภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ได้ผลิตผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองพันธกิจดังกล่าว รายชื่อผลงานวิจัยล่าสุด

National Awards

Phasellus enim libero, blandit vel sapien vitae, condimentum ultricies magna et. Quisque euismod orci ut et lobortis.

Best Teachers

Phasellus enim libero, blandit vel sapien vitae, condimentum ultricies magna et. Quisque euismod orci ut et lobortis.

Many Courses

Phasellus enim libero, blandit vel sapien vitae, condimentum ultricies magna et. Quisque euismod orci ut et lobortis.

15

คณาจารย์

2

แพทย์ประจำบ้าน / แพทย์ใช้ทุน

6

บุคลากร

10

นักศึกษาปริญญาเอก

18

ดุษฎีบัณฑิต