มุ่งเน้นให้ภาควิชาฯ เป็นหน่วยการศึกษาวิจัยชั้นนำระดับมาตรฐานสากล

ในการสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ด้านเวชศาสตร์ชุมชน

เชื่อมโยงการเรียนการสอนควบคู่การวิจัยและบริการวิชาการ

ให้สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพชุมชน รวมทั้งมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

Covid-19 for Kids (Thai)

Covid-19 for Kids (English) >>> Click

ข่าวประชาสัมพันธ์

24 มกราคม 2024

ศูนย์ความเป็นเลิศอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติม
17 มีนาคม 2023

รางวัล Best International Oral Presentation จากการนำเสนอผลงานวิชาการ ในงานการประชุม 3rd ICOED

อ่านเพิ่มเติม
10 มีนาคม 2023

ประชุมร่วมกันเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม

3 กุมภาพันธ์ 2023

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในสถานประกอบการ และให้ความรู้ Health promotion กับทาง AIS

อ่านเพิ่มเติม
9 ธันวาคม 2022

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในสถานประกอบการ และให้ความรู้ Health promotion กับทาง AIS

อ่านเพิ่มเติม
11 ตุลาคม 2022

ศึกษาดูงาน เกี่ยวกับอาชีพในชุมชน เพื่อประเมินความเสี่ยงทางด้านสุขภาพในผู้ประกอบอาชีพ และให้คำแนะนำในการส่งเสริมสุขภาพได้อย่างเหมาะสม

อ่านเพิ่มเติม

National Awards

Phasellus enim libero, blandit vel sapien vitae, condimentum ultricies magna et. Quisque euismod orci ut et lobortis.

Best Teachers

Phasellus enim libero, blandit vel sapien vitae, condimentum ultricies magna et. Quisque euismod orci ut et lobortis.

Many Courses

Phasellus enim libero, blandit vel sapien vitae, condimentum ultricies magna et. Quisque euismod orci ut et lobortis.

15

คณาจารย์

2

แพทย์ประจำบ้าน / แพทย์ใช้ทุน

6

บุคลากร

10

นักศึกษาปริญญาเอก

18

ดุษฎีบัณฑิต