มุ่งเน้นให้ภาควิชาฯ เป็นหน่วยการศึกษาวิจัยชั้นนำระดับมาตรฐานสากล

ในการสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ด้านเวชศาสตร์ชุมชน

เชื่อมโยงการเรียนการสอนควบคู่การวิจัยและบริการวิชาการ

ให้สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพชุมชน รวมทั้งมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

จัดทำโดย หน่วยโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรศาสตร์ และ หน่วยเวชศาสตร์ป้องกัน ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

16 มิถุนายน 2022

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) ภาคเหนือตอนบน

อ่านเพิ่มเติม
6 พฤษภาคม 2022

เปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุน ประจำปี 2566

อ่านเพิ่มเติม
4 พฤษภาคม 2022

American Occupational Health Conference (AOHC) 2022

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม

31 สิงหาคม 2022

การพัฒนางานด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติม
29 สิงหาคม 2022

อบรมและประชุมสัมมนาเพื่อการพัฒนางาน ประจำปีงบประมาณ 2565 (OD)

อ่านเพิ่มเติม
26 สิงหาคม 2022

สัมมนาทางวิชาการ “การพัฒนางานด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว”

อ่านเพิ่มเติม

งานวิจัย

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน มีพันธกิจในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย เพื่อผลักดันการสร้างผลงานวิจัยถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยและ การต่อยอดผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งผลงานที่ผ่านมา คณาจารย์และบุคลากรของภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ได้ผลิตผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองพันธกิจดังกล่าว รายชื่อผลงานวิจัยล่าสุด

National Awards

Phasellus enim libero, blandit vel sapien vitae, condimentum ultricies magna et. Quisque euismod orci ut et lobortis.

Best Teachers

Phasellus enim libero, blandit vel sapien vitae, condimentum ultricies magna et. Quisque euismod orci ut et lobortis.

Many Courses

Phasellus enim libero, blandit vel sapien vitae, condimentum ultricies magna et. Quisque euismod orci ut et lobortis.

15

คณาจารย์

0

แพทย์ประจำบ้าน / แพทย์ใช้ทุน

6

บุคลากร

14

นักศึกษาปริญญาเอก

6

ดุษฎีบัณฑิต