ขอแสดงความยินดีแก่ อ.พญ.มธุรมาศ สีเสน

ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาต่อในสาขา ระบาดวิทยา (Epidemiology) ณ อิมพีเรียล คอลเลจ ลอนดอน กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ