“เตรียมสุขภาพให้พร้อม ก่อนเดินทางไกล”

อยากไปเที่ยวในประเทศ ต่างประเทศ เตรียมสุขภาพร่างกายให้พร้อมก่อนเดินทางไกล กับ อ.นพ.อมรพัฐ กิจโร
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ประจำ Travel clinic ในรายการสุภาพดีกับหมอสวนดอก