งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2567

งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2567

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ได้จัดกิจกรรม “งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2567”

ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 11.15 – 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยภายในงานมีการรับประทานอาหารร่วมกัน การเล่นเกมลุ้นรางวัล มอบรางวัลบุคลากรคุณภาพ และจับฉลากของขวัญปีใหม่ให้แก่บุคลากรภายในภาควิชา

thTH