ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 10/2566 เรื่อง คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกแพทย์ชดใช้ทุน ประจำปีการฝึกอบรม 2567

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 10/2566 เรื่อง คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกแพทย์ชดใช้ทุน ประจำปีการฝึกอบรม 2567

thTH

อัปเดตล่าสุด 29 กันยายน 2023 เวลา 13:52