ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง งดการให้บริการผู้ป่วยนอก ณ ห้องตรวจเบอร์ 7 , ห้องตรวจ OPD Retina , เเละงดให้บริการผ่าตัด ของภาควิชาจักษุวิทยา เป็นการชั่วคราว

ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง งดการให้บริการผู้ป่วยนอก ณ ห้องตรวจเบอร์ 7 , ห้องตรวจ OPD Retina , เเละงดให้บริการผ่าตัด ของภาควิชาจักษุวิทยา เป็นการชั่วคราว

thTH

อัปเดตล่าสุด 29 กันยายน 2023 เวลา 13:52