ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 12/2566 เรื่อง ย้ายสำนักงานภาควิชาจักษุวิทยา เป็นการชั่วคราว

ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 12/2566 เรื่อง ย้ายสำนักงานภาควิชาจักษุวิทยา เป็นการชั่วคราว

เนื่องด้วยโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กำหนดการปรับปรุง ชั้น 9 สุจิณโณ ระหว่างเดือน สิงหาคม 2566 – มกราคม 2567

ภาควิชาจักษุวิทยา จึงมีการย้ายสำนักงานชั่วคราว ไปยัง ชั้น 2 โรงพยาบาลสงฆ์(ตึกสงฆ์)แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

thTH

อัปเดตล่าสุด 29 กันยายน 2023 เวลา 13:53