โครงการฝึกการผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจก ปี พ.ศ. 2566 (Wet Lab 2023)

โครงการฝึกการผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจก ปี พ.ศ. 2566 (Wet Lab 2023)

โครงการฝึกการผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจก สำหรับแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ใช้ทุน
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566
ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี

รูปภาพ

thTH

อัปเดตล่าสุด 15 พฤศจิกายน 2023 เวลา 16:20