รศ.นพ. อภิชาติ  โอฬารรัตนชัย

ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ. 2531 – 2560

Apichart Oranratnachai

รศ. นพ. อภิชาติ  โอฬารรัตนชัย

Family NameOranratnachai
First Name:Apichart
SexMale
TitleAssociate Professor
NationalityThai
Birth placeChiang Mai, Thailand
Birth date1957-08-11 00:00:00
Education1980B.Sc. ( Chiang Mai University, Thailand)
1982M.D. ( Chiang Mai University , Thailand )
1988Diploma of Thai Board of OB & GYN
1992Master of Reproductive Sciences ( Monash University , Australia )
Career Position1998Instructor
SubspecialtyInfertility, ART, Advanced ART
E-mail:aoranrat@mail.med.cmu.ac.th
Publications