📣9 ม.ค. 2567 เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2567 และปรับปรังหอผู้ป่วยนรีเวชกรรม ตึกสุจิณโน ชั้น 3 แล้วเสร็จ ได้จัดพิธีทำบุญขึ้น เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สถานที่
ภาควิชาสูติฯ ขออนุโมทนาบุญ มา ณ ที่นี่ด้วย🙏