รศ.พญ. พรรณี  ศิริวรรธนาภา

ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ. 2524 – 2558

Pannee Sirivatanapa

รศ. พญ. พรรณี ศิริวรรธนาภา

Family NameSirivatanapa
First Name:Pannee
SexFemale
TitleAssociate Professor
NationalityThai
Birth placeBangkok, Thailand
Birth date1952-09-08 00:00:00
Education1974M.D. (Chiang Mai University, Thailand)
1980Doploma in Clinical Science (OB&GYN)
1980Diploma of Thai Board of OB & GYN
1997Diploma in Thai Board of Subspecialty in maternal fetal medicine
SubspecialtyMaternal fetal medicine
E-mail:psirivat@mail.med.cmu.ac.th
Publications in PubMed