ผศ.นพ. ประโยชน์  จงอยู่สุข

ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ. 2524 – 2552

Prayoth Jongusuk

ผศ. นพ. ประโยชน์ จงอยู่สุข

Family NameJongusuk
First Name:Prayoth
SexMale
TitleAssitant professor
NationalityThai
Birth placeChiang Mai, Thailand
Birth dateJune 1, 1949
Education1975M.D. (Chiang Mai University , Thailand)
1976Doploma in Clinical Science (OB&GYN)
1978Diploma of Thai Board of OB&GYN
Career Position1998-2002Head of Reproductive Medicine Unit
SubspecialtyInfertility
E-mail:pjongusu@mail.med.cmu.ac.th