ขอแสดงความยินดีกับ อ.ณัฐพัชร์ จันทรสกา ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตรจารย์ สาขา 2171 สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2567 ที่ผ่านมา