โดย รศ.พญ.ประภัสสร ผาติกุลศิลา

บ้านเราเป็นประเทศในแถบที่ได้รับแสงอาทิตย์ค่อนข้างมาก  ซึ่งมีส่วนประกอบของแสงอุลตร้าไวโอเลต  เป็นปัจจัยทำให้เกิดภาวะต้อลม ต้อเนื้อ  จึงพบผู้ป่วยเหล่านี้ได้บ่อย ๆ ต้อเนื้อเป็นภาวะที่มีก้อนเนื้อยื่นเข้าไปบนกระจกตาดำ  ซึ่งเป็นส่วนที่ใส อยู่ส่วนหน้าของลูกตา  อาจมีขนาดเล็ก  หรือลุกลามโตขึ้นจนมาบังตรงกลางตาดำ  ทำให้ตามัวลงได้  ส่วนมากต้อเนื้อมักเกิดที่บริเวณด้านหัวตา   แต่บางครั้งก็เกิดทางหางตาได้ด้วย   สาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เกิดยังไม่เป็นที่เข้าใจนัก  แต่พบว่าผู้ที่ทำงานนอกบ้าน  ได้รับแสงแดดปริมาณมากจะเป็นต้อเนื้อได้มากขึ้น  นอกจากนี้  การใช้ชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่มีอากาศแห้งและมีฝุ่นละอองมาก ก็เป็นสาเหตุได้เช่นกัน

เมื่อต้อเนื้อมีการอักเสบ  แดง  ทำให้เกิดอาการระคายเคืองตา  อาจใช้ยาหยอดตาหรือยาป้ายตาเพื่อลดการอักเสบได้  และถ้าต้อเนื้อมีขนาดใหญ่  โตเร็วจนอาจบดบังการมองเห็น  ก็ผ่าตัดลอกออกได้

แม้ว่าแพทย์จะผ่าตัดลอกต้อเนื้อออกแล้วอย่างดี  แต่ก็มีโอกาสกลับเป็นซ้ำอีกได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ที่อายุน้อย   เราสามารถป้องกันการกลับเป็นซ้ำได้โดยการสวมแว่นตากันแดด  หลีกเลี่ยงจากบริเวณที่มีฝุ่น ลม และหยอดน้ำตาเทียมก็อาจช่วยได้

ต้อลม มีลักษณะเป็นแผ่นหรือตุ่มนูน  อยู่บริเวณเยื่อตาขาว  มักพบบริเวณหัวตามากกว่าหางตา  ต้อลมมิใช่เนื้องอก  แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อปกติ  ที่มีการสะสมของโปรตีนและไขมันอยู่  ต้อลมต่างจากต้อเนื้อตรงที่ไม่มีการลุกลามเข้าไปบนตาดำ  แต่ก็เกิดจากการระคายเคืองตาหรือได้รับแสงแดดมาเป็นเวลานาน ๆ

หากต้อลมไม่อักเสบ ก็ไม่จำเป็นต้องรักษา  เนื่องจากต้อลมจะไม่ลามเข้าตาดำ  หรือทำให้ตามัวลง  น้อยรายมากที่จะทำให้เกิดความรำคาญมาก  อาจพิจารณาผ่าตัดลอกออกได้  แต่ก็อาจเกิดรอยแผลเป็นซึ่งดูแล้วไม่น่าดูพอ ๆ กับลักษณะต้อลมที่เป็นแต่แรก
thTH