ความรู้สู่ประชาชน

นำเสนอความรู้โดย…

• สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน FM.100
รายการ: สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอกสร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวน 11 มกราคม 2563 ต้อกระจก ภาควิชาจักษุวิทยา และคลินิกจักษุศูนย์ศรีพัฒน์ฯ
https://fm100cmu.com/ondemand_each.php?listid=53&radioid=8471

• สุขภาพดีกับหมอสวนดอก ได้แพร่ภาพสด 07 มกราคม 2563
การเลือกเลนส์ตาเทียม สาหรับผ่าตัดต้อกระจกและการผ่าตัดต้อกระจกโดยวิธี femtosescond laserภาควิชาจักษุวิทยา และคลินิกจักษุศูนย์ศรีพัฒน์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มช.
https://fb.watch/8sUptlhW0h/
https://fb.watch/k_rCDu1oCa/

• รายการคุยกับหมอสวนดอก ตอน..จอประสาทตาเสื่อม จอประสาทตาเสื่อม
โดย นพ.ดิเรก ผาติกุลศิลา ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ออกอากาศเมื่อ 02 กุมภาพันธ์ 2554
https://www.youtube.com/watch?v=CSA_ZBikaMY

• การปลูกถ่ายกระจกตาความหวังที่หลายคนรอคอย | สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอก (FM.100 MHz) 1 ก.ย. 2566
Youtube

• Podcasts ฟัง FOR HEALTH ตอน ” A gift of sight, a whole new life ” มอบชีวิตใหม่ด้วยการบริจาคดวงตา 11 สิงหาคม 2563
https://youtu.be/C-udN-Or-aw

• มช.ทูเดย์ CMU PEOPLE | ศูนย์เลสิค คณะแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 13 กันยายน 2560
https://www.facebook.com/cmutoday/videos/688023898343481

• รายการโทรทัศน์ มองเมืองเหนือ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เพื่อประชาสัมพันธ์ การจัดนิทรรศการสัปดาห์วันศูนย์ดวงตา 23 สิงหาคม 2560 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช
https://www.facebook.com/prmedcmu/posts/1575803002439928

• ร้อยสาระ ช่วง ห้องแพทย์ “การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา ความหวังที่หลายคนรอคอย ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกอากาศเมื่อ 7 สิงหาคม 2560
https://www.facebook.com/430675903741976/videos/739565796503421

• ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศูนย์ดวงตาผ่านรายการวิทยุ ปี 2557
– คลื่น fm100 MHz รายการร้อยสาระ ช่วงห้องแพทย์
รายการสร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอก
– คลื่น fm 93.75 MHz รายการคุยข่าวสุขภาพ
– คลื่น AM 639 KHz รายการคุยข่าวสุขภาพ

• รายการมองเมืองเหนือ ตอน.. การบริจาคดวงตา ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ออกอากาศเมื่อ 11 สิงหาคม 2553
https://www.youtube.com/watch?v=oI0iFBOp9xQ

• รายการ มองเมืองเหนือ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 11 โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ร่วมรายการ เพื่อการเผยแพร่และรณรงค์เชิญชวนประชาชนให้บริจาคดวงตา ปี 2552

• รายการ “ร้อยสาระ” ความรู้ปัญหาสุขภาพตา ทาง FM100 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ สุวคนธ์ ในวันพุธ 26 มีนาคม 2556
https://www.facebook.com/cmulasik/photos/a.172852142838958/194530970671075

• รายการโทรทัศน์ “คุยกับหมอสวนดอก” ตอน “สายตาสดใสได้ด้วยเลสิค ออกอากาศ เมื่อวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11
https://www.youtube.com/watch?v=JLGigji2vPs

• สุขภาพตา โดย ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย เปิดสภาหมอตาคุยกัน season 2 เรื่อง ตาอักเสบกับต้อหิน 4 มิถุนายน 2565
https://youtu.be/R3iEQmsPnLg

• Sriphat Medical Center, Chiang Mai ม่านตาอักเสบ ภัยเงียบที่อาจทำให้ตาบอด 5 มีนาคม 2563
https://www.facebook.com/watch/?v=2652121918444690
https://www.youtube.com/watch?v=FYJfZcB8Aig

• Podcasts ฟัง FOR HEALTH ตอน “โรคต้อหิน ภัยเงียบที่น่ากลัว” 31 มี.ค. 2565
https://youtu.be/gWIJfktaybI

• มช.ทูเดย์ CMU KNOWLEDGE | ผลกระทบของ PM2.5 วันที่ 25 เมษายน 2564 https://www.facebook.com/cmutoday/videos/935318850601855/

• FM100 เสียงสื่อสารมวลชน ได้แพร่ภาพสด “ต้อหินตาบอดเงียบที่ต้องระวัง” 18 มีนาคม 2563
https://www.facebook.com/430675903741976/videos/634602400660421

• Suandok Channel ตอน pm2.5 ส่งผลต่อดวงตาของเราอย่างไร 24 มี.ค. 2562
https://www.youtube.com/watch?v=GMRi4ZVGSk8
https://www.facebook.com/watch/?v=1222133017950528

• รายการโทรทัศน์ “คุยกับหมอสวนดอก” ต้อหิน มฤตยูเงียบที่ต้องระวัง ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศ 5 ต.ค. 2557 https://www.youtube.com/watch?v=aGg5NFu_q30

• เพจ Youtube : หมอนอกเวลา Doctor Oat ภาวะต้อหิน (ต้อหินแบบมุมปิด) 26 ต.ค. 2556
https://www.youtube.com/watch?v=bBtuka6or5g
https://www.youtube.com/watch?v=SBM_VzI_5R8

• โรคต้อหิน (Glaucoma) ภัยเงียบ เสี่ยงตาดับ 11 ก.ย. 2566
Youtube

• Podcasts ฟัง FOR HEALTH ฟัง for health “ โรคเกี่ยวกับดวงตา ภัยใกล้ตัวชาวออฟฟิศ ” 26 พ.ค. 2566
https://youtu.be/XTzU18TYHiA

• รังสี X-ray กับดวงตา งาน Radiology safety for everyone 6 November 2020 (6 พ.ย. 2563)
https://www.youtube.com/watch?v=i_x2JsRpvkU

• รายการคุยกับหมอสวนดอก ตอน ต้อหิน ภัยเงียบที่ป้องกันได้ 11 มี.ค. 2563
https://www.youtube.com/watch?v=GhzUMqwaVa8

• สุขภาพดีกับหมอสวนดอก ระวังต้อหินรักษาช้าตาบอดถาวร ได้แพร่ภาพสด 28 กุมภาพันธ์ 2563
https://www.facebook.com/SuandokGoodHealth2018/videos/220042289131498

• สุขภาพดีกับหมอสวนดอก : Smart Phone แสงสีฟ้า(blue light) ในยุค digital มีผลต่อดวงตาอย่างไร 2 ธ.ค. 2562
https://www.youtube.com/watch?v=uJBbUTPh-dM

• สุขภาพดีกับหมอสวนดอก เตือนเล่นสงกรานต์น้ำไม่สะอาด ระวังตาติดเชื้อ อันตรายถึงขั้นตาบอด ได้แพร่ภาพสด 4 เมษายน 2562
https://www.facebook.com/SuandokGoodHealth2018/videos/1040818796042017

• 2 นาทีกับหมอสวนดอก ตอน วิธีถนอมสายตา เมื่อใช้สมาร์ทโฟน 20 ก.ค. 2561
https://www.youtube.com/watch?v=_SkMSoV-TuI

• 2 นาทีกับหมอสวนดอก ตอน ” สงกรานต์ปลอดภัยห่างไกลโรคตา ” 10 เมษายน 2561
https://www.facebook.com/watch/?v=1706114039426945

• FM100 เสียงสื่อสารมวลชน เรื่อง ต้อหิน ได้แพร่ภาพสด 22 มีนาคม 2560
https://www.facebook.com/430675903741976/videos/895861773890051

• Podcasts MED CMU ฟัง for health “ต้อหิน ภัยเงียบ ที่ควรรู้” 3 ธ.ค. 2564
https://youtu.be/Ryvf2c3Ao-o

• Podcasts MED CMU ฟัง for health “เบาหวานขึ้นตา ปล่อยไว้นาน อาจตาบอดตลอดชีวิตได้” 5 พ.ย. 2564
https://youtu.be/hsR0_toNHes

• สุขภาพดีกับหมอสวนดอก ได้แพร่ภาพสด 12 มีนาคม 2562 ต้อหิน สาเหตุตาบอดอันดับ 2 รองจากต้อกระจก
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=search&v=407164976737615

• โรคตาน่ารู้ SRIPHAT HEALTH EXPO 2018_EP.5 เวทีเสวนาจากคลินิกตรวจสุขภาพ หัวข้อ “โรคตาน่ารู้” 11 ต.ค. 2561
https://www.youtube.com/watch?v=C5jK6dV1Zmc

• [WETV] โครงการวิ่ง Eye CMU Run For Sight 2018 “ล่น รักษ์ ต๋า” 2 มี.ค. 2561
https://www.youtube.com/watch?v=6QVmpqVYutw
https://www.facebook.com/watch/?v=1222133017950528

• เพจ SUANDOK CHANEL : โรคตาแดง โรคภัยที่แฝงมากับหน้าฝน 6 มิ.ย. 2566
https://youtu.be/3aEosvCHx2s

• สุขภาพดีกับหมอสวนดอก ตอน โรคต้อในตา 6 ต.ค. 2565
https://youtu.be/k89ECanfZX4

• สุขภาพดีกับหมอสวนดอก ได้แพร่ภาพสด 18 พฤศจิกายน 2563 การผ่าตัดแก้ไขสายตาด้วยวิธี Femto Lasik และ PRK
https://www.facebook.com/SuandokGoodHealth2018/videos/717689849105213

• โรคตาที่มากับหน้าฝน สุขภาพดีกับหมอสวนดอก ได้แพร่ภาพสด 7 สิงหาคม 2562
https://www.facebook.com/SuandokGoodHealth2018/videos/371657190177032/
https://www.facebook.com/medcmuth/videos/223630340526559/

• โรคตาน่ารู้ SRIPHAT HEALTH EXPO 2018_EP.5 เวทีเสวนาจากคลินิกตรวจสุขภาพ
• หัวข้อ “โรคตาน่ารู้” 11 ต.ค. 2561
https://www.youtube.com/watch?v=C5jK6dV1Zmc

• [WETV] โครงการวิ่ง Eye CMU Run For Sight 2018 “ล่น รักษ์ ต๋า 2 มี.ค. 2561
https://www.youtube.com/watch?v=6QVmpqVYutw

 

• รายการโทรทัศน์ “คุยกับหมอสวนดอก” ตอน “ผลของ Smartphone กับการมองเห็นในยุคดิจิตอล” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เชียงใหม่ รับชมผ่านทางเฟสบุ๊ค Live สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เชียงใหม่ ได้ทาง
https://www.facebook.com/nbtchiangmai/

• FM100 สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอก ตอน ภูมิแพ้ขึ้นตา 13 ต.ค. 2565
https://youtu.be/ikuQ9uXGFQc

• สุขภาพดีกับหมอสวนดอก ตอน ภูมิแพ้ขึ้นตา 5 ต.ค. 2565
https://youtu.be/nHA16ZgEKuM

• รายการ: สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอก FM 100 อุบัติเหตุทางตาป้องกันได้ 3 ต.ค. 2563
https://www.fm100cmu.com/ondemand_each.php?listid=53&radioid=10301

• สุขภาพดีกับหมอสวนดอก หยุดทำร้ายดวงตา จากการใส่คอนแทคเลนส์แบบผิดๆ ได้แพร่ภาพสด 17 สิงหาคม 2563
https://www.facebook.com/SuandokGoodHealth2018/videos/1209006102790652

• สุขภาพดีกับหมอสวนดอก เบาหวานขึ้นตาเสี่ยงตาบอด ได้แพร่ภาพสด 26 สิงหาคม 2562
https://www.facebook.com/SuandokGoodHealth2018/videos/491359135029554

• Podcasts MED CMU ฟัง FOR HEALTH ตอน กินตามกระแส หมึกช็อต กุ้งแช่น้ำปลา เสี่ยงถึงขั้นตาบอดได้ ! 14 ต.ค. 2565
https://youtu.be/SzBz72SAruA

• เพจ SUANDOK CHANEL : ทานของดิบ เสี่ยงพยาธิขึ้นตาจริงไหม? 15 พ.ย. 2565
https://youtu.be/BswpmRr4PlE

• สุขภาพดีกับหมอสวนดอก ตอน “โรคตาที่มากับฤดูร้อน” วันพุธ ที่ 26 เมษายน 2566
https://www.youtube.com/live/DQ3ce_nc64A?feature=share

• Podcasts ฟัง FOR HEALTH ตอน “จักษุแพทย์ มช. เตือน!.. สงกรานต์นี้ เล่นน้ำ ต้องระวัง โรคร้ายส่งผลต่อดวงตา” 31 มี.ค. 2566
https://youtu.be/4urqIYH4qOc

• สุขภาพดีกับหมอสวนดอก ตอน ต่อมไขมันที่เปลือกตาอุดตัน โรคฮิตของชาวโซเชียล 14 พ.ย. 2565
https://youtu.be/vbmkUw6KnDA

• สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอก (FM.100 MHz) ตอน ต่อมไขมันที่เปลือกตาอุดตัน โรคฮิตของชาวโซเชียล 14 พ.ย. 2565
https://youtu.be/XqGyUfye3MY

• สุขภาพดีกับหมอสวนดอก : โรคตากับ COVID-19 วันที่ 11 ส.ค. 2564
https://www.facebook.com/SuandokGoodHealth2018/videos/298424083189687
https://www.youtube.com/watch?v=Fp9qUUFa_fw

thTH