หน่วยโรคจมูกและโรคภูมิแพ้

คลินิกโรคไซนัส ตั้งอยู่ที่ห้องตรวจหู คอ จมูก (OPD เบอร์ 6)
ชั้น 7 ตึกศรีพัฒน์

 

ตารางออกตรวจ

คลินิกภูมิแพ้ ทุกวันจันทร์  เวลา 9.00 น. – 12.00 น.

คลินิกโรคไซนัสอักเสบ ทุกวันพุธ  เวลา 9.00 น. – 12.00 น.

  • ตรวจวินิจฉัยรักษาโรคจมูก ไซนัส และภูมิแพ้
  • ผ่าตัดรักษาโรคจมูกและไซนัสด้วยการส่องกล้องเอ็นโดสโคป
  • ให้บริการการทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง
  • ให้คำปรึกษา และรักษาผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ ด้วยวิธีภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy)
  • ร่วมผ่าตัดรักษาโรคเนื้องอกของต่อมใต้สมองและเนื้องอกบริเวณฐานกะโหลก ร่วมกับหน่วยประสาทศัลยศาสตร์ (Neurosurgery)

บุคลากรประจำหน่วย

อาจารย์แพทย์

  • รศ.ดร.พญ.สายสวาท ไชยเศรษฐ
  • รศ.พญ.กรรณิการ์ รุ่งโรจน์วัฒนศิริ
  • อ.พญ.ธันยธร ธีรนรเศรษฐ์

เจ้าหน้าที่

  • คุณเข็มทอง ศรีคำหล้า

อาจารย์พิเศษ

  • รศ.พญ.สุปราณี ฟูอนันต์

บริการ

null

ทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง (Skin prick test)

เป็นการทดสอบเพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรคภูมิแพ้

เพื่อตรวจหาว่าแพ้สารก่อภูมิแพ้ชนิดใดบ้าง

คลิกที่นี่เพื่ออ่านใบคำแนะนำ

VDO แนะนำการตรวจ

ข่าวประชาสัมพันธ์/บทความ

ไซนัส

งาน Hand On FESS 2023 for residents 10-11 พ.ย.2566

งาน Hand On FESS 2023 for residents 10-11 พ.ย.2566 ขอขอบพระคุณ อ.นพ.จิรายุ ธนบดี ที่กรุณามาเป็นวิทยากร และทางบริษัทโกสินทร์เวชภัณฑ์ สำหรับการสนับสนุนอุปกรณ์ฝึกผ่าตัด Views: 30

READ MORE
บทความ จมูก ไซนัส และภูมิแพ้

เลือดกำเดาไหล…เกิดจากอะไร มีวิธีการปฐมพยาบาลและรักษาอย่างไร

เลือดกำเดาไหล…เกิดจากอะไร มีวิธีการปฐมพยาบาลและรักษาอย่างไร เลือดกําเดาไหล คือภาวะที่มีเลือดออกทางจมูกข้างเดียวหรือสองข้างก็ได้ อาจเป็นจากส่วนหน้าหรือส่วนหลังของจมูก เกิดจากเส้นเลือดฝอยในโพรงจมูกแตก ทําให้มีเลือดไหล เป็นภาวะฉุกเฉินทางหู คอ จมูกที่พบได้บ่อย โดยมากกว่าร้อยละ 60 ของประชากร จะเคยมีประวัติเลือดกำเดาไหลมาอย่างน้อย 1 ครั้งในชีวิต โดยประมาณร้อยละ 6 ที่ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลโดยอายุที่พบได้บ่อยคือน้อยกว่า 10 ปี และมากกว่า 35 ปี แบ่งเป็นเลือดออกจากจมูกส่วนหน้า และเลือดออกจากจมูกส่วนหลังเลือดออกทางส่วนหน้าของจมูกมักพบในเด็กและคนอายุน้อย ส่วนเลือดออกจากส่วนหลังของจมูกมักพบในผู้สูงอายุซึ่งมักมีสาเหตุจากความดันโลหิตสูง เลือดกำเดาไหล มักพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง เนื่องจากเชื่อว่าอิทธิพลของฮอร์โมนเอสโตรเจนจะเป็นตัวปกป้องเยื่อบุจมูกจากการอักเสบได้ […]

READ MORE
ไซนัส

รศ.ดร.พญ.สายสวาท ไชยเศรษฐ และอ.พญ.ธันยธร ธีรนรเศรษฐ์ ได้ร่วมเป็นผู้บรรยาย ในงานสมาคมแพทย์โรคจมูกแห่งประเทศไทย วันที่ 5-6 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

รศ.ดร.พญ.สายสวาท ไชยเศรษฐ และอ.พญ.ธันยธร ธีรนรเศรษฐ์  ได้ร่วมเป็นผู้บรรยาย ในงานสมาคมแพทย์โรคจมูกแห่งประเทศไทย วันที่ 5-6 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ โดย รศ.ดร.พญ.สายสวาท ไชยเศรษฐ ได้ร่วมเป็นผู้บรรยายในห้วข้อเรื่อง Differentiate AR and non AR and how to deal with it? และ Invasive […]

READ MORE
บทความ หูคอจมูกทั่วไป

ฝุ่น PM2.5 กับร่างกาย

Views: 494

READ MORE
บทความ จมูก ไซนัส และภูมิแพ้

ความรู้เบื้องต้นสำหรับจมูกและโพรงไซนัสอักเสบ

Views: 37,440

READ MORE
ไซนัส

ประกาศรับอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัยโรคริดสีดวงจมูก

Views: 763

READ MORE