หน่วยโรคจมูกและโรคภูมิแพ้

คลินิกโรคไซนัส ตั้งอยู่ที่ห้องตรวจหู คอ จมูก (OPD เบอร์ 6)
ชั้น 7 ตึกศรีพัฒน์

 

ตารางออกตรวจ

คลินิกภูมิแพ้ ทุกวันจันทร์  เวลา 9.00 น. – 12.00 น.

คลินิกโรคไซนัสอักเสบ ทุกวันพุธ  เวลา 9.00 น. – 12.00 น.

  • ตรวจวินิจฉัยรักษาโรคจมูก ไซนัส และภูมิแพ้
  • ผ่าตัดรักษาโรคจมูกและไซนัสด้วยการส่องกล้องเอ็นโดสโคป
  • ให้บริการการทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง
  • ให้คำปรึกษา และรักษาผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ ด้วยวิธีภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy)
  • ร่วมผ่าตัดรักษาโรคเนื้องอกของต่อมใต้สมองและเนื้องอกบริเวณฐานกะโหลก ร่วมกับหน่วยประสาทศัลยศาสตร์ (Neurosurgery)

บุคลากรประจำหน่วย

อาจารย์แพทย์

  • รศ.ดร.พญ.สายสวาท ไชยเศรษฐ
  • รศ.พญ.กรรณิการ์ รุ่งโรจน์วัฒนศิริ
  • อ.พญ.ธันยธร ธีรนรเศรษฐ์

เจ้าหน้าที่

  • คุณเข็มทอง ศรีคำหล้า

อาจารย์พิเศษ

  • รศ.พญ.สุปราณี ฟูอนันต์

บริการ

null

ทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง (Skin prick test)

เป็นการทดสอบเพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรคภูมิแพ้

เพื่อตรวจหาว่าแพ้สารก่อภูมิแพ้ชนิดใดบ้าง

คลิกที่นี่เพื่ออ่านใบคำแนะนำ

VDO แนะนำการตรวจ

ข่าวประชาสัมพันธ์/บทความ

บทความ หูคอจมูกทั่วไป

ฝุ่น PM2.5 กับร่างกาย

READ MORE
บทความ จมูก ไซนัส และภูมิแพ้

ความรู้เบื้องต้นสำหรับจมูกและโพรงไซนัสอักเสบ

READ MORE
ไซนัส

ประกาศรับอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัยโรคริดสีดวงจมูก

READ MORE