คลินิกโรคหู

หน่วยโสตวิทยา โสตประสาทวิทยา และการสื่อความหมาย

คลินิกโรคหูและระบบทรงตัว ห้องตรวจหู คอ จมูก (OPD เบอร์ 6) ชั้น 7 ตึกศรีพัฒน์

 

ตารางออกตรวจ

คลินิกโรคหูและการทรงตัว ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 9.00-12.00 น.

คลินิกโรคหู ทุกวันศุกร์ เวลา 9.00-12.00 น.

คลินิกประสาทหูเทียม วันพุธ(บางสัปดาห์) เวลา 9.00-12.00 น.

 • บริการตรวจ วินิจฉัย และรักษา ผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคหู และ การทรงตัว
 • ผ่าตัดเพื่อแก้ไขการได้ยินและการติดเชื้อเรื้อรังในหู รวมถึงโรคหูที่ซับซ้อน
 • ตรวจพิเศษเพิ่มเติมในด้านการได้ยิน และการทรงตัว
 • บริการเครื่องช่วยฟังหลากหลายรูปแบบ
 • ให้คำปรึกษาและผ่าตัดแก้ไขการได้ยินด้วยประสาทหูเทียม (cochlear implant) และดูแลฟื้นฟูหลังผ่าตัดแบบครบวงจร
 • บริการฟื้นฟูการกลืน การพูด และการฟัง

บุคลากรประจำหน่วย

อาจารย์แพทย์

 • ผศ.นพ.จารึก หาญประเสริฐพงษ์
 • รศ.พญ.สุวิชา แก้วศิริ
 • รศ.พญ.ศณัฐธร เชาวน์ศิลป์

เจ้าหน้าที่

 • คุณชม้ายมาศ ชินรัตน์
 • คุณพิชญนานันท์ นามัง
 • คุณวลีรัตน์ ทาทะวงค์
 • คุณนัติไชยยันต์ ทวีศักดิ์
 • คุณฐิตา ฉันทโชติ

อาจารย์พิเศษ

 • รศ.พญ.นิรมล นาวาเจริญ
 • รศ.นพ.จรัล กังสนารักษ์
 • อ.ศรีทนต์ บุญญานุกูล
 • คุณลินดา ปั้นทอง

บริการตรวจพิเศษและการฟื้นฟู

null
ตรวจการได้ยินทั่วไป

บริการตรวจการได้ยิน (audiometry) และ การทำงานของหูชั้นกลาง (acoustic immittance) ด้วยผู้เชี่ยวชาญและนักตรวจแก้ไขการได้ยิน

null

ตรวจการได้ยินในเด็กทารก

บริการตรวจคัดกรองการได้ยินในเด็กทารกด้วย OAEs (otoacoustic emissions) และ AABR (automated auditory brainstem response) และตรวจการได้ยินแบบละเอียดด้วย threshold/diagnostic ABR และ ASSR

null

ตรวจการได้ยินระดับก้านสมองในผู้ใหญ่

บริการการตรวจการได้ยินระดับการสมอง (auditory brainstem response: ABR) ประเมินการทำงานของเส้นประสาทหู เพื่อบอกโอกาสการเกิดเนื้องอกเส้นประสาทหู (neurological ABR)

null

เครื่องช่วยฟัง

บริการฟื้นฟูการได้ยินด้วยเครื่องช่วยฟังหลายแบบ พร้อมทั้งบริการตรวจวัดการทำงานของเครื่องช่วยฟังด้วย real ear measurement (REM) เพื่อปรับระดับเสียงของเครื่องช่วยฟังให้เหมาะสมกับผู้ป่วย

null

ประสาทหูเทียม

คลินิกประสาทหูเทียม (พุธเช้า บางสัปดาห์) ให้คำปรึกษาและประเมินผู้ป่วยก่อนทำการผ่าตัด ให้บริการผ่าตัดประสาทหูเทียม และฟื้นฟูการได้ยินหลังผ่าตัดประสาทหูเทียม

null

ฟื้นฟูการฟัง การพูด และการกลืน

บริการฟื้นฟูการฟัง การพูด และการกลืน โดยนักแก้ไขการพูด

null
ตรวจระบบทรงตัวด้วย VNG และ cVEMP

บริการตรวจระบบทรงตัวด้วย VNG (Videonystagmography) และ cVEMP (cervical vestibular-evoked myopotential) เพื่อประเมินการทำงานของระบบทรงตัวส่วนปลายในผู้ที่มีปัญหาเวียนศีรษะเรื้อรัง

บริการตรวจและรักษา

null

ตรวจรักษาผู้ป่วยนอก

บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก (OPD) ที่มีปัญหาโรคหูและการทรงตัว ด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย ผ่านกล้องส่องออกจอ

null

ผ่าตัดโรคหูทั่วไป

บริการผ่าตัดโรคหูทั่วไปผ่านกล้องจุลทรรศน์ (microscope) และกล้อง endoscope เช่น การผ่าตัดเจาะระบายน้ำในหูชั้นกลาง (myringotomy), การผ่าตัดปะแก้วหู, การผ่าตัดกรอโพรงกระดูกมาสตอยด์เพื่อกำจัดการติดเชื้อ เป็นต้น

null

ผ่าตัดโรคหูที่ซับซ้อน

บริการผ่าตัดโรคหูที่ซับซ้อน เช่น การผ่าตัดซ่อมแซมกระดูกหูเพื่อแก้ไขการได้ยิน (ossicular chain reconstruction และ stapedotomy), ผ่าตัดการติดเชื้อในโพรงกกหูที่เกิดภาวะแทรกซ้อนลามไปที่เส้นประสาทหน้าหรือสมอง, ผ่าตัดแก้ไขการกดทับเส้นประสาทหน้าหลังอุบัติเหตุรุนแรงทางศีรษะ. ผ่าตัดเนื้องอกเส้นประสาทหู (acoustic neuroma) เป็นต้น

นวัตกรรม

CMU Stapes Prosthesis

x

Views: 850

READ MORE

หุ่นจำลองหูชั้นในเชียงใหม่
(Chiang Mai inner ear model – I)

x

Views: 429

READ MORE

แอปพลิเคชัน CMU Ear

x

Views: 373

READ MORE

ข่าวประชาสัมพันธ์/บทความ

โสตประสาท

ภาพกิจกรรม “วันการได้ยินโลก” World Hearing Day 2024

ภาพกิจกรรม “วันการได้ยินโลก” World Hearing Day 2024 ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการบริการวิชาการสู่ชุมชน เนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช. เรื่อง “วันการได้ยินโลก” โดยมี รศ.พญ.กรรณิการ์ รุ่งโรจน์วัฒนศิริ หัวหน้าภาควิชา โสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยภายในงานได้มีเสวนา ในหัวข้อ […]

READ MORE
ไม่มีหมวดหมู่

วันการได้ยินโลก(World Hearing Day)..👂🏻👂🏻 2024

วันการได้ยินโลก(World Hearing Day)..👂🏻👂🏻   4 March 2024  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช. เปลี่ยนมุมมอง มาทำให้การดูแลหูและการได้ยินถ้วนหน้าเป็นจริงกันเถอะ! การเปลี่ยนมุมมองเป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มการเข้าถึง และลดค่าใช้จ่ายต่อการสูญเสียการได้ยิน   กิจกรรมภายในงาน เสวนา “เปลี่ยนมุมมอง : มาทำให้การดูแลหูและการได้ยินถ้วนหน้า เป็นจริงกันเถอะ!” เสวนา […]

READ MORE
โสตประสาท

อาจารย์แพทย์ มช. เตือนระวัง! แมลงเข้าหู อย่านิ่งนอนใจ ให้รีบพบแพทย์!!

อาจารย์แพทย์ มช. เตือนระวัง! แมลงเข้าหู อย่านิ่งนอนใจ ให้รีบพบแพทย์ หากปล่อยทิ้งไว้อาจทำให้ติดเชื้อได้ อันตรายกว่าที่คิด อาจารย์แพทย์ประจำ หน่วยโสตวิทยา โสตประสาทวิทยา และการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์ มช. เตือนประชาชน แมลงบินเข้าหู อันตราย หลังพบเด็กมีแมลงเม่าบินเข้าหูขณะนั่งรับประทานอาหาร แนะนำควรรีบพบแพทย์ ในโรงพยาบาลใกล้บ้าน หากปล่อยทิ้งไว้นาน อาจทำให้ติดเชื้อได้ผศ.นพ.จารึก หาญประเสริฐพงษ์ หัวหน้าหน่วยโสตวิทยา โสตประสาทวิทยา และการสื่อความหมาย ประจำภาควิชาโสต ศอ นาสิก วิทยา […]

READ MORE
โสตประสาท

“ตรวจการได้ยิน” สำคัญและมีประโยชน์กว่าที่คิด

MED CMU ฟัง for health EP. 141 “ตรวจการได้ยิน” สำคัญและมีประโยชน์กว่าที่คิด วิทยากรโดย รศ.พญ.ศณัฐธร เชาวน์ศิลป์ อาจารย์ประจำภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับฟังผ่านช่องทาง Youtube : https://cmu.to/xD9pn http://Spotify : https://cmu.to/pSFhw http://Apple Podcasts : https://cmu.to/MpaMi http://Facebook : […]

READ MORE
โสตประสาท

เวียนหัวบ้านหมุน 😵‍💫‼️ ทำอย่างไร?

Views: 64

READ MORE
โสตประสาท

เช็คความเสี่ยง….โรคหูตึง👂🏻

  Views: 50

READ MORE